Loviisan Kuninkaanlammella vaalitaan luonnon monimuotoisuutta ja historiaa

Keväiset auringonsäteet heijastuvat Kuninkaanlammen pinnasta, kun astelee lammen rannalle. Lampea ympäröi vehreä Hagalundin jalopuumetsä, jonka lehvästö tarjoaa varjoa ja suojaa monille eliöille ja kasveille. Näkymä lumoaa.

Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu Hagalundin jalopuumetsä

Kuninkaanlammen pohjois- ja itärantaan rajoittuu Hagalundin jalopuumetsä. Kyseessä on luontaisesti syntynyt metsikkö, joka koostuu merkittäviltä osin jaloista lehtipuista. Tällaiset elinympäristöt ovat luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja, eikä niiden luonnonarvoja siksi saa hävittää tai heikentää.

Kuninkaanlammen historiallinen arvo

Kuninkaanlammen alueella on merkittävä historiallinen ja luonnon monimuotoisuuden arvo. Kuninkaanlampi syntyi 1750-luvulla bastioni Adolf Fredrikin perustustöiden yhteydessä. Linnoitustyöt keskeytettiin ennen 1800-luvun alkua, ja jäljelle jäänyt kaivanto täyttyi vedellä, muodostaen nykyisen Kuninkaanlammen.

Hallitun hoitamattomuuden periaate

Kuninkaanlammen ympäristöä hoidetaan hallitun hoitamattomuuden periaatteella, joka tarkoittaa alueen kehittämistä luonnonmukaisesti ilman liiallista ihmisen puuttumista. Tällä periaatteella pyritään ylläpitämään ja edistämään alueen ekologista tasapainoa ja monimuotoisuutta. Tämä lähestymistapa hyödyttää paikallista luontoa ja yhteisöä.

Loviisan kaupungin sitoutuminen

Loviisan kaupunki on sitoutunut säilyttämään Kuninkaanlammen alueen arvokkaana luontokohteena ja kulttuuriperintönä. Toivomme, että paikalliset asukkaat ja vierailijat arvostavat ja kunnioittavat tätä ainutlaatuista ympäristöä, jotta voimme yhdessä varmistaa sen säilymisen tuleville sukupolville.

Tervetuloa tutustumaan

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus