Loviisan malli – hauskaa harrastaa

Loviisan kaupunki on mukana harrastamisen Suomen Mallin pilottivaiheessa – tavoitteena uutta kerhotoimintaa koululaisille.

Loviisan kaupunki on mukana valtakunnallisen harrastamisen Suomen mallin pilottihankkeessa, ja sen myötä on helmikuun alussa käynnistynyt uutta kerhotoimintaa koulujen yhteyteen Loviisan malli – hauskaa harrastaa -nimisen hankkeen alla.

Suomen Malli on valtakunnallinen uusi kerhohanke, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Kuuleminen toteutettiin loppuvuodesta 2020, ja sen jälkeen hyvin pikaisella aikataululla toteutettiin kerhosuunnitelma Loviisaan vuoden 2021 keväälle. Kevään aikana kerätään kokemuksia ja palautetta sekä kouluilta että koululaisilta muun muassa sisältöjen, aikojen ja koulukyytien suhteen, ja seuraava haku lukuvuodeksi 2021–2022 alkaa jo maaliskuussa 2021.

Suomen mallin ensimmäisen vaiheen kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 sekä lisäopetuksen oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Muutoksia erilaisiin kerhojen rahoituskanaviin on myöhemmin todennäköisesti tulossa, mutta alkuun rahoitusta toimintaan haetaan vuosittaisella valtionavustushaulla.

Loviisan malli – muun muassa parkouria, luontokuvausta ja bändisoittoa

Loviisan omassa mallissa on mukana 6 koulua tai koulukeskusta sekä vastausten että maantieteellisen sijainnin perusteella. Kerhotoiminta suunniteltiin toiveiden pohjalta, ja luonnollisesti myös hyvin nopealla aikataululla tavoitettavien ohjaajien saatavuuden perusteella.

Hankkeen pilotissa olevat koulut keväällä 2021 ovat Generalshagens skola, Harjurinteen koulu, Koskenkylän koulu ja Forsby skola, Lovisavikens skola, Sävträsk skola sekä Tesjoen koulu ja Tessjö skola.

Helmikuussa alkaneita kerhoja ovat parkour (ohjaaja personal trainer Arttu Pakkanen Kotkasta), luontokuvaus (Loviisan kameraseura), kuvataidekerho (kuvataiteilija Pia Sirén), koripallo (KoripalloHokki ry / Minna Mettälä), kitaran- ja bändisoiton alkeet (Jari Kaasinen) sekä viikolla 7 käynnistyvä elokuvakerho yläkoululaisille Kino Marilynissä. Näistä sekä parkour- että luontokuvauskerho toteutetaan ulkona, joten toivotaan hyvien ulkoilusäiden jatkuvan! Molemmat kerhot ovat myös olleet hyvin suosittuja ja täyttyneet nopeasti, samoin bändisoitto – jossa toki on pienestä tilasta johtuen hyvin rajoitettu osallistujamäärä nyt koronarajoitusten aikana. Kaikkiin kerhoihin otetaan joka tapauksessa korkeintaan noin 9 osallistujaa vaikka toiminta onkin ulkona.

Muissa kerhoissa on vielä tilaa, ja hiihtoloman jälkeen on alkamassa ainakin vielä sirkuskerho Generalshagens skolassa sekä historiakerho Lovisavikens skolan yläkoululaisille. Kaikki kerhot on kohdennettu nyt 3. luokasta ylöspäin osin ohjaajien toiveesta ja osin siltä pohjalta, että 1–2-luokkalaisille on järjestetty iltapäivätoimintaa koulupäivän jälkeen, ja tämän hankkeen tämän hetken tavoitteena on saada myös vanhempia oppilaita harrastamaan ja kokeilemaan uutta. Lopullinen toteutus riippuu osallistujien määrästä.

Toivottuja kerhojen teemoja olivat myös muun muassa ruuan valmistaminen, pelikoodaus, mediataide ja eläinten hoitaminen – otamme mielellämme vastaan ehdotuksia hyvistä ohjaajista ja toteutustavoista!

Koulukyydit mukana kerhopalapelissä

Vaikka opetus- ja kulttuuriministeriö ei tällä kertaa hyväksynyt hankkeen rahoituksen käyttämistä koulukyyteihin, ovat kyytioppilaat silti saaneet osallistua Loviisan mallin kerhoihin, ja kyytejä on pyritty järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Hankkeen koordinoinnin kannalta tämä on työlästäkin, mutta toisaalta myös tärkeä tieto jatkoa ajatellen, jotta saadaan todellisia kokemuksia ja tietoa siitä, mitä tasa-arvoisesti toteutettava kerhohanke todella vaatii. Jatkoa varten kerhotuntien suunnittelu on mahdollista miettiä paremmin osaksi koulupäivää jo ennakkoon. Suurin haaste lienee taata jokaiseen kouluun riittävän monipuolinen ja kattava tarjonta, jotta kaikille löytyisi nimenomaan se mieluinen tekeminen ja tapa harrastaa. Parhaimmillaan koulussa kokeiltu johtaa elinikäisen, säännöllisemmän ja tavoitteellisemman harrastuksen pariin, josta on iloa koko elämän.

Loviisan mallia koordinoidaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista yhdessä koulutoimen kanssa. Hankkeelle on kevään ajaksi varattu projektikoordinaattoriresursseja (20 %), ja hankkeen koordinointia hoitaa alkuvuoden kulttuurituottaja Päivi Karppi ja 1.3.–31.5.2021 Jaana Laaksonen.

Palautetta, ideoita, ehdotuksia ohjaajista ja sisällöistä otetaan mielellään vastaan! Niitä voi lähettää suoraan osoitteeseen paivi.karppi@loviisa.fi tai paivi.hamalainen@loviisa.fi.

Lisätietoa Suomen mallista: Suomen malli – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)

Lisätietoa Loviisan mallista:

Kulttuurituottaja Päivi Karppi paivi.karppi@loviisa.fi

Hyvinvointikoordinaattori Päivi Hämäläinen paivi.hamalainen@loviisa.fi

Projektikoordinaattori Jaana Laaksonen (1.3.2021 alkaen) jaana.laaksonen@loviisa.fi