Loviisan puuomaisuudesta pidetään huolta

Kaupunkipuuston hoito ja ylläpito on tärkeää, jotta puut saadaan sopimaan rakennettuun ympäristöön turvallisesti ja niiden tuottamat hyödyt ihmisille eli ekosysteemipalvelut turvataan.

Loviisan keskusta-alueen puistopuiden kunnon arvioivat kesäkuussa puunhoitajat eli arboristit. Apuna työssä käytettiin mikroporaa, joka mittaa puuaineksen kovuutta.

Lehmusten juurihoitoa Ankkuripuistossa. Rotbehandling av lindar i Ankarparken.
Kaupungin puunhoitaja puhaltaa multaa lehmusten juurista paineilmalapiolla. Kuvaaja Miia Vihervuori.

Heinäkuussa kunnostetaan Monumenttipuiston ja Ankkuripuiston iäkkäiden lehmusten tiivistyneet kasvualustat niin kutsutun paineilmalapion avulla. Menetelmä on aivan uusi, ja ilmalapiolla puhalletaan maa-aines pois juurten ympäriltä. Menetelmä on hellävarainen juuristolle, joka ei vahingoitu paineilmasta. Sen sijaan juuret ovat herkkiä mekaanisille vaurioille, joita maan kaivaminen aiheuttaa.

Elokuussa alkaa puiden hoitoleikkaus sekä kuntoarvioinneissa huonokuntoisiksi arvioitujen puiden poisto.

Kaupunkipuilla on lukemattomia hyviä ominaisuuksia – niiden varjostavan vaikutuksen on jokainen voinut todeta meneillään olevan hellekesän aikana. Vanhat puut tarjoavat lisäksi elinympäristöjä monille eliölajeille lisäten kaupunkiympäristön monimuotoisuutta ja sitovat ilmakehästä hiilidioksidia ja pölyhiukkasia sekä vaimentavat ääntä. Loviisan keskustan vanhoilla puilla on lisäksi historiallista arvoa, ja ne ovat olennainen osa kaupunkikuvaa.

Lisätietoja:
kaupunginpuutarhuri Mona Bäckman
puh. 0440 555 468
mona.backman@loviisa.fi