Trädegendomen vårdas i Lovisa

Det är viktigt att vårda och upprätthålla vården av stadsträd, så att träden tryggt passar in i den byggda miljön och att man tryggar de funktioner som gynnar människor alltså de ekosystemtjänster som träden bjuder.

I juni granskades parkträdens kondition i centrumområdet av trädvårdare eller arborister. Man använde sig av mikroborr som mäter virkets hårdhet.

Lehmusten juurihoitoa Ankkuripuistossa. Rotbehandling av lindar i Ankarparken.
Stadens trädvårdare blåser bort mull från lindarnas rötter med en tryckluftspade. Fotograf Miia Vihervuori.

I juli restaureras de gamla lindarnas kompakta växtunderlag i Monumentparken och Ankarparken. Restaureringen utförs med en så kallad tryckluftspade. Metoden är helt ny och med tryckluftspaden blåser man bort jorden runt rötterna. Metoden är skonsam för rotsystemet som inte tar skada av tryckluft. Rötterna är däremot känsliga för mekaniska skador som man åstadkommer om man gräver i jorden.

I augusti påbörjas underhållsbeskärningar av träden. De träd som man vid granskningen ansåg vara i dåligt skick avlägsnas i detta skede.

Stadsträden har ofantligt många goda egenskaper – var och en av oss har denna stekheta sommar kunnat konstatera trädens skuggande inverkan. De gamla träden erbjuder dessutom livsmiljöer för många olika arter och på det viset ökar mångfalden. Träden binder damm, tar upp koldioxid ur luften och dämpar ljud.

De gamla träden i Lovisa centrum har dessutom historiska värden och utgör en väsentlig del av stadsbilden.

Mer information:
stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman
tfn 0440 555 468
mona.backman@loviisa.fi