Loviisan Taikarannan uimahyppytornin käyttöön rajoituksia!

Taikarannan uimahyppytornin ylin tasanne on suljettu välittömästi havaittujen turvallisuuspuutteiden vuoksi. Päätös tehtiin tarkastuksen jälkeen, jossa ilmeni seuraavia ongelmia:

  • Ylätasanne: Tarkastuksessa havaittiin rakenteiden kulumista, joka vaikuttaa kestävyyteen.
  • Veden syvyys: Syvyysmittaukset osoittivat, että veden syvyys ei riitä turvalliseen hyppäämiseen ylimmän tasanteen 5 metrin korkeudelta. Tämä aiheuttaa merkittävän riskin hyppääjille.
  • Keskitasanne: Keskitasanteelta pää edellä hyppääminen on kielletty, koska myös tässä tapauksessa veden syvyys ei ole riittävä turvalliseen sukeltamiseen.


Näiden turvallisuuspuutteiden vuoksi ylin tasanne on käyttökiellossa ja hyppyjä keskitasanteelta on rajoitettu.

Kiitämme asukkaita ja vierailijoita ymmärryksestä ja yhteistyöstä turvallisuuden varmistamiseksi.

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus