Begränsningar i användningen av hopptornet på Drömstrand i Lovisa!

Den översta avsatsen i hopptornet på Drömstrand har stängts av med omedelbar verkan på grund av observerade säkerhetsbrister. Beslutet fattades efter att en inspektion avslöjat följande problem:

  • Översta avsatsen: Vid inspektionen upptäcktes strukturellt slitage som påverkar hållbarheten.
  • Vattendjup: Djupmätningar visade att vattendjupet inte är tillräckligt för ett säkert hopp från den översta avsatsen på 5 meters höjd. Detta utgör en betydande risk för den som hoppar.
  • Mellersta avsatsen: Det är förbjudet att hoppa med huvudet före från mellersta avsatsen eftersom vattendjupet inte i detta fall heller är tillräckligt för en säker dykning.


På grund av dessa säkerhetsbrister är det förbjudet att använda den översta avsatsen och hopp från den mellersta avsatsen är begränsade.

Vi tackar invånare och besökare för deras förståelse och samarbete för att säkerställa säkerheten.

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur