Loviisan varhaiskasvatus osallistuu liikkumis-, ruutuaika- ja unitutkimukseen

Loviisan varhaiskasvatus on mukana SUNRISE Finland -tutkimuksessa. Tutkimus on osa kansainvälistä tutkimusta, joka kartoittaa, kuinka 3- ja 4-vuotiaat ympäri maailman täyttävät Maailman terveysjärjestön (WHO) varhaisvuosien liikkumis-, ruutuaika- ja unisuositukset. Suomessa tutkimuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sitä koordinoi Folkhälsanin tutkimuskeskus.

Tutkimuksen tarkoituksena on määrittää, kuinka suuri osa maailman 3–4-vuotiaista täyttää Maailman terveysjärjestön (WHO:n) kansainväliset varhaisvuosien vuorokausisuositukset, jotka koskevat liikuntaa, paikallaanoloa (mukaan lukien digitaalisten medioiden käyttöä) ja unta. Tutkimuksessa tutkitaan myös lasten karkea- ja hienomotoriikkaa. Lisäksi SUNRISE Finland -tutkimuksen tavoitteena on todeta, millä tekijöillä on yhteys lasten liikkumiseen, ja painopisteenä ovat sosioekonomiset tekijät ja erot kaupungin ja maaseudun ja sukupuolien välillä sekä vanhempien terveys ja psyykkinen hyvinvointi.

Vanhemmat/huoltajat antavat sähköisen lomakkeen avulla suostumuksen itsensä ja lapsensa puolesta tutkimukseen osallistumiselle. Tutkimukseen osallistuvat lapset saavat hauskan liikuntakokemuksen ja kunniakirjan osallistumisesta. Tutkimus ei vie päiväkotien henkilökunnan aikaa tai resursseja, koska tutkijat tulevat päiväkotiin suorittamaan lasten mittaukset (suomeksi tai ruotsiksi). Mittaukset tehdään kerralla joko keväällä tai syksyllä 2022.

Tutkimukseen osallistuvat päiväkodit ja kunnat saavat SUNRISE-tunnustuksen, koska he ovat silloin mukana edistämässä lasten terveitä elintapoja ja terveyttä ympäri maailmaa.

Lyhyt video tutkimuksesta: https://vimeo.com/678695144/98402c6211

Lue lisää: https://www.folkhalsan.fi/fi/tieto/forskning/programmet-for-folkhalsoforskning/sunrise/