Loviisan ydinvoimalaitoksen YVA-ohjelmasta yleisötilaisuus torstaina 3.9.2020, paikkana Lovisavikens skola

Atomivoimala Kärnkraftverket

Fortum Power and Heat Oy on toimittanut 13.8.2020 työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelma).

Asian tiimoilta järjestetään yleisötilaisuus torstaina 3.9.2020 klo 18–21, paikkana Lovisavikens skola, osoitteessa Brandensteininkatu 27 B, 07901 Loviisa. Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu hankkeen verkkosivuilla.

Tilaisuus kuvataan ja suoratoistetaan edellä mainitulla verkkosivulla, ja siihen on mahdollista osallistua myös puhelinyhteyden tai verkon kautta. Tilaisuudessa kansalaisilla on mahdollisuus saada tietoa hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista.

Lisätietoja yleisötilaisuudesta sekä muista käytännön järjestelyistä voi tiedustella sähköpostiosoitteesta viestinta.loviisa@fortum.com.

Arviointiohjelma on työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa tem.fi/loviisa-1-ja-2-yva-ohjelma. Arviointiohjelma pidetään nähtävillä verkkosivuilla 26.10.2020 saakka.

Kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää lausuntoja ja mielipiteitä hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriölle 26.10.2020 mennessä. Lausunnon tai mielipiteen voi esittää lausuntopalvelu.fi-sivustolla, sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@tem.fi tai postitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon.

Kirjaamon osoite on Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Kirjaamon käyntiosoite on TEM/Kirjaamo, Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki.

Annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä pyydetään viittamaan asian diaarinumeroon VN/16076/2020. Lausunnot ja mielipiteet niihin sisältyvine henkilötietoineen voidaan julkaista työ- ja elinkeinoministeriön hanketta koskevilla verkkosivuilla. Ministeriön tietosuojaselosteet löytyvät täältä.

Paperiversion saatavuutta voi tiedustella Loviisan, Kouvolan ja Porvoon kaupungeilta sekä Lapinjärven ja Pyhtään kunnilta.

Mikä YVA?

YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan tahon suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Arviointiohjelma sisältää tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista sekä kuvauksen ympäristön nykytilasta.

Arviointiohjelma koskee Loviisan ydinvoimalaitoksen käytön jatkamista ja vaihtoehtoisesti käytöstä poistoa. Loviisa 1- ja Loviisa 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden ja niiden ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon kannalta tarpeellisten rakennusten ja varastojen nykyiset käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030.

Ohjelma kattaa myös matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen loppusijoituslaitoksen jatkokäytön.

Ohjelmassa tarkastellaan kolmea eri vaihtoehtoa jatkotoiminnalle.

Vaihtoehdon VE1 mukaan yhtiö jatkaisi Loviisa 1 ja 2 -laitosyksiköiden käyttöä enintään noin kahdellakymmenellä vuodella nykyisten käyttölupajaksojen jälkeen. Myös Loviisa 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksikköjen ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon kannalta tarpeellisten rakennusten ja varastojen käyttö jatkuisi tarvittavine laajennuksineen. Ydinvoimalaitoksella olisi mahdollista käsitellä, välivarastoida ja loppusijoittaa myös pieniä määriä muualla Suomessa syntynyttä radioaktiivista jätettä.

Vaihtoehdon VE0 mukaan ydinvoimalaitos poistettaisiin käytöstä nykyisten lupajaksojen päätyttyä. Laitosyksiköiden ydinjätehuollon kannalta tarpeellisten rakennusten ja varastojen käyttö jatkuisi, kunnes ne kävisivät tarpeettomiksi ja ne poistettaisiin käytöstä.

Vaihtoehdossa VE0+ on muutoin sama kuin vaihtoehto VE0, mutta lisäksi ydinvoimalaitoksella olisi mahdollista käsitellä, välivarastoida ja loppusijoittaa myös pieniä määriä muualla Suomessa syntynyttä radioaktiivista jätettä.

Hankkeesta vastaa Fortum Power and Heat Oy.

Työ- ja elinkeinoministeriö toimii hankkeen arviointimenettelyn yhteysviranomaisena. Ministeriö pyytää lausunnot useilta viranomaisilta, yhteisöiltä ja vaikutusalueen kunnilta sekä varaa kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden lausuntojen ja mielipiteiden esittämiseen. Hankkeeseen sovelletaan myös valtioiden välistä arviointimenettelyä mahdollisista rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista.

Menettelyssä varataan ns. Espoon sopimuksen (67/1997) piiriin kuuluville valtioille mahdollisuus osallistua ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn.

Lisätietoja Fortum Power and Heat Oy:stä lisätietoja antavat ympäristöasiantuntija Liisa Kopisto, sähköposti liisa.kopisto@fortum.com ja projektipäällikkö Ari-Pekka Kirkinen, sähköposti ari-pekka.kirkinen@fortum.com, puh. 010 4511, Fortumin verkkopalvelusta kohdasta Loviisa YVA.

Ohjelman käsittelystä lisätietoja antavat työ- ja elinkeinoministeriöstä erityisasiantuntija Jaakko Louvanto, sähköposti jaakko.louvanto@tem.fi, puh. 050 444 9763, ja erityisasiantuntija Linda Kumpula, sähköposti linda.kumpula@tem.fi, puh. 050 412 4425.