Loviisanlahden pohjukassa tutkitaan vedenalaista kulttuuriympäristöä

Loviisanlahden kartta Karta öven Lovisaviken

Loviisanlahden pohjukan vedenalaista kulttuuriympäristöä tutkitaan keväällä huhti- ja toukokuun aikana.

Alueelta tunnetaan ennestään kaksi muinaisjäännöksiksi luokiteltavaa vedenalaista hylkyä. Inventoinnissa selvitetään, sijaitseeko alueella muita vedenalaisia muinaisjäännöksiä. Tutkimusalue kattaa Loviisanlahden pohjukan Laivasillan satama-alueen eteläosaan saakka. Itärannalla sijaitsevan Kuningattarenrannan ranta-alueet tutkitaan myös selvityksen yhteydessä. 

Kenttätöitä tehdään viikoilla 17–20. 

Kaupunkisuunnitteluosasto 

Maastokartta ©Maanmittauslaitos 4/2020