Loviisassa kehitetään jalankulkua ja pyöräliikennettä – vastaa kyselyyn

Loviisan kaupunki on käynnistänyt kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laatimisen. Edistämisohjelman keskeisiä tavoitteita ovat jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen ja kulkutapojen entistä parempi huomioiminen kaupungin monitaajamaisessa liikkumisympäristössä.

Työssä asetetaan kävelyn ja pyöräliikenteen visio ja tavoitteet, joita kohti kaupunki etenee työn aikana määriteltävin toimenpitein. Toimenpiteiden tarkempi suunnittelu ja toteutus käynnistetään heti ohjelmatyön valmistuttua. Edistämisohjelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Loviisan asukkaat sekä alueella liikkuvat ovat jalankulun ja pyöräliikenteen asiantuntijoita, joten heidän kokemuksiaan ja mielipiteitään selvitetään kaikille avoimella kyselyllä.

Kyselyssä on omat osionsa sekä jalankululle että pyöräilylle, minkä lisäksi kysely tarjoaa mahdollisuuden antaa karttapalautetta. Jalankulun ja pyöräilyn osioissa kartoitetaan molempien kulkumuotojen osalta tyytyväisyyttä nykyisiin liikkumisolosuhteisiin ja eri kehittämiskohteiden tärkeyttä. Karttapalauteosiossa selvitetään muun muassa pyöräliikenteen ja jalankulun kannalta viihtyisiä ja epämiellyttäviä paikkoja sekä reittien kehittämistarpeita. Esille nostettavat asiat voivat liittyä esimerkiksi jalankulun ja pyöräliikenteen reittien jatkuvuuteen, väylien laatuun, kunnossapitoon, turvallisuuteen tai reittien opastukseen.

Vastaa siis kyselyyn ja vaikuta osaltasi lähiympäristösi liikkumisolosuhteiden kehittämiseen!

Kyselyn avulla saadaan muodostettua mahdollisimman kattava kuva nykyisistä jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteista ja niiden kehittämistarpeista Loviisassa.

Kysely on avoinna 4.–23.5.2021.

Kyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa http://mpt.link/loviisakapy

Lisätietoja:

Markus Lindroos, Loviisan kaupunki (markus.lindroos@loviisa.fi)

Anna Kirjanen, Ramboll Finland Oy (anna.kirjanen@ramboll.fi)