Luomulihakarjaa laiduntaa Lillängarnilla ehkä jo tänä kesänä

Maaseutulautakunta käsittelee kokouksessaan 5.5.2022 Lillängarna-nimisen laidunalueen kunnostamishanketta. Alue sijaitsee Vanhan Valkontien varrella, Haravankylän lintutornin vieressä. Luomulihakarjaa pyritään tuomaan alueelle jo 2022 kesän aikana. Käsittelyssä ovat myös tiekuntien perusparannusavustushakemukset.

Loviisan kaupunki on saanut Helmi-rahoitusta Uudenmaan ELY-keskukselta Lillängarna laidunalueen aitaamiseen ja kunnostukseen. Tukiehdoissa määrätään, että aluetta on tarjottava julkisesti laidunyrittäjille ja alueesta ei saa periä vuokraa. Hanke toteutetaan yhteistyössä muiden elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen osastojen kanssa.

Aidattava alue sijaitsee Marbäckenin ja Patunantien välillä vanhan Valkontien itäpuolella. Alue on rantaniitty, jonka vesilinja on riippuvainen sekä Marbäckenin valumasta ja meriveden korkeudesta. Paikalliset asukkaat ovat olleet huolissaan alueen tilasta. Alue on ollut viime vuodet vuokralla mutta ei laidunkäytössä. Vuokrasopimus on ollut toistaiseksi voimassa ja sanottiin irti kirjallisesti loppuvuonna 2021.

Kaikille tunnetuille loviisalaisille eläintiloille lähetettiin kysely, ja Lillängarnan laidunalueen laiduntamisesta kiinnostuneita eläintiloja ilmoittautui yksi. Viljelijällä on erirotuista luomulihakarjaa ja kokemusta vastaavanlaisesta laiduntamisesta. Sopimus laiduntamisesta on tehty 30.4.2029 asti. Eläimet tuodaan alueelle jo 2022 kesän aikana, mikäli luomusäännökset ja aitaaminen sen sallivat. Kaupunki rakentaa tai rakennuttaa aidat. Helmi-tuki kattaa osan kustannuksista.

Maaseutulautakunnan esityslista 5.5.2022