Ekologiska nötkreatur betar på Lillängarna kanske redan i sommar

Landsbygdsnämnden behandlar på sitt sammanträde 5.5.2022 ett projekt där Lillängarna åter tas i bruk som betesmark. Området är beläget längs med Gamla Valkomvägen, vid fågeltornet i Räfsby. Målet är att Ekologiska nötkreatur hämtas hit på bete redan sommaren 2022. På sammanträdet behandlas också väglagens ansökningar om grundförbättringsbidrag.

Lovisa stad har beviljats Helmi-finansiering av NTM-centralen i Nyland för byggande av stängsel och iståndsättning av Lillängarnas betesmark. I stödvillkoren bestäms att området ska erbjudas offentligt åt betesföretagare och för området inte får uppbäras hyra. Projektet utförs i samarbete med de övriga avdelningarna i centralen för näringsliv och infrastruktur.

Området finns mellan Marbäcken och Patunavägen, öster om gamla Valkomvägen. Området är en strandäng vars vattenlinje är beroende på flödet i Marbäcken och havsvattenståndet. På området finns också ett fågeltorn. Lokala invånare har varit oroade över områdets tillstånd. Området har varit uthyrt under senare år men inte i betesanvändning. Arrendeavtalet har varit i kraft tillsvidare och det sades skriftligen upp i slutet av 2021.

Förfrågan skickades till alla kända djurgårdar i Lovisa, varav en var intresserad av bete på Lillängarna. Odlaren har ekologiska nötkreatur av olika raser och har erfarenhet av liknande betesområden. Avtalet om betesgång har ingåtts fram till 30.4.2029. Djuren förs till området redan under sommaren 2022 om bestämmelserna om ekologisk produktion och stängselbygget tillåter. Staden bygger eller låter bygga stängslen. Helmi-finansieringen täcker en del av kostnaderna.

Landsbygdsnämndens föredragningslista 5.5.2022