Luottamuselinten vuoden viimeiset kokoukset

Loviisan kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 16.12.2019 vuoden viimeiseen kokoukseensa.

Viimeisiä kokouksiaan tällä viikolla istuvat myös perusturvalautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, Loviisan Vesiliikelaitos sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta.

Kaupunginhallituksen lyhyt lista sisältää yhden valtuustoaloitteen käsittelyn. Aloite koskee kouluruokahävikin pienentämistä. Lisäksi kaupunginhallitus käsittelee talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeita.

Kaupunginhallituksen esityslista 16.12.2019

Loviisan Vesiliikelaitoksen esityslista 17.12.2019

Tiistaina 17.12.2019 kokoontuva perusturvalautakunta käsittelee muun muassa omaishoidon tuen hoitopalkkioiden määrää vuonna 2020 sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Maksut pysyvät pääosin nykyisen suuruisina, jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa maksujen tulorajat nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti noin 2 prosenttia.

Perusturvalautakunnan esityslista 17.12.2019

Rakennus- ja ympäristölautakunta puolestaan käsittelee 17.12.2019 oikaisuvaatimuksia sekä Loviisan Betonikierrätys Ay:n ympäristöluvan lupamääräysten selventämiseksi jätettyä kirjallista lausumaa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslista 17.12.2019

Seuraavien lukukausien työ- ja loma-ajat kasvatus- ja sivistyslautakunnassa

Keskiviikkona 18.12.2019 kokoontuva kasvatus- ja sivistyslautakunta lyö lukkoon lukuvuosien 2020–2021 ja 2021–2022 työ- ja loma-ajat. Perheille, koulujen henkilökunnalle sekä koulujen sidosryhmille annettiin mahdollisuus kyselyn muodossa lausua mielipiteensä lukukausien alkamisajankohdista sekä syysloman pituudesta.

Kyselyn perusteella lukuvuoden 2020–2021 työ- ja loma-ajoiksi ehdotetaan seuraavaa: syyslukukausi 2020 alkaa 13.8.2020 ja päättyy 18.12.2020. Syysloman ajankohta on 15.10.–19.10.2020. Kevätlukukauden ajankohta on 7.1.–5.6.2021, hiihtolomaa on viikko 8.

Lukuvuosi 2021–2022 puolestaan alkaa 16.8.2021 ja päättyy 22.12.2021. Syysloman ajankohta on 22.10.–25.10.2021. Kevätlukukausi alkaa 10.1.2022 ja päättyy 4.6.2022. Hiihtolomaviikko on viikko 8.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee myös kotihoidon tuen kuntalisän rahamäärän muutosta. Kaupunginvaltuuston 11.12.2019 hyväksymän päätöksen mukaisesti kotihoidon tuen kuntalisän kuukausittain maksettava määräraha pienenee 200 eurosta 150 euroon perhettä kohti. Muutos astuu voimaan 1.3.2020 alkaen.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslista 18.12.2019