Årets sista sammanträdanden denna vecka

Lovisa stadsstyrelse sammanträder i år för sista gången på måndagen 16.12.2019.

Grundtrygghetsnämnden, byggnads- och miljönämnden, Affärsverket Lovisa Vatten samt nämnden för fostran och bildning sammanträder likaså denna vecka för sista gången i år.

Stadsstyrelsen har en kort föredragningslista vilket innehåller en fullmäktigemotion för att minska matsvinnet från skolorna. Därtill behandlar styrelsen verkställighetsanvisningar för budgeten 2020.

Stadstyrelsens föredragningslista 16.12.2019

Affärsverket Lovisa Vatten föredragningslista 17.12.2019

Grundtrygghetsnämnden sammanträder på tisdagen 17.12.2019. Nämnden behandlar bland annat vårdarvodena inom närståendevården år 2020 samt social- och hälsovårdens klientavgifter 2020. Avgifterna för fortgående och regelbunden service i hemmet stiger ned cirka 2 procent i enlighet med förändring av arbetspensionsindex.

Grundtrygghetsnämndens föredragningslista 17.12.2019

Byggnads- och miljönämnden behandlar 17.12.2019 omprövningar och en skriftlig utsaga för förtydligande av tillståndsbestämmelserna i miljötillståndet för Loviisan Betonikierrätys Ay.

Byggnads- och miljönämndens föredragningslista 17.12.2019

Nämnden för fostran och bildning behandlar skolornas arbetsdagar och lov

Nämnden för fostran och bildning sammanträder på onsdagen 18.12.2019 och godkänner arbetsdagarna och loven för läsåren 2020–2021 och 2021–2022.

Familjerna, skolans personal och skolornas samarbetsparter fick säga sitt i en förfrågan och enligt den föreslår nämnden följande: höstterminen 2020 börjar 13.8.2020 och slutar 18.12.2020. Höstlov är 15–19.10.2020. Vårterminen skulle vara 7.1–5.6.2021 och sportlovet vecka 8.

Läsåret 2021-2022 börjar 16.8.2021 och slutar 22.12.2021. Höstlov 22–25.10.2021. Vårterminen börjar 10.1.2022 och slutar 4.6.2022 och sportlovet vecka 8.

Nämnden behandlar också ändring av beloppet för hemvårdsstödets kommuntillägg. Stadsfullmäktige i Lovisa beslöt på sitt möte 11.12.2019 om budgeten för år 2020 att anslaget för kommuntillägget till hemvårdsstödet minskar från det månatligen betalda summan 200 euro till 150 euro per familj. Förändringen träder i kraft 1.3.2020.

Nämnden för fostran och bildning föredragningslista 18.12.2019