Lupa-asioita rakennus- ja ympäristölautakunnan listalla 31.10.2019

Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu torstaina 31.10.2019 päättämään muun muassa luvan myöntämisestä kallion louhintaa, murskausta ja ylijäämämaiden vastaanottoa varten Garpgårdissa.

ASM Kiviainespalvelu Oy on hakenut maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa kallion louhintaan, murskaukseen ja ylijäämämaiden vastaanottoon Garpgårdissa. Alue sijaitsee haja-asutusalueella Pernajassa maantien 170 ja valtatien 7 välissä.

Alueella on voimassa oleva maa-aineslupa ja ympäristölupa 500 000 kuutiometrin kiviaineksen ottamiseen 31.12.2020 asti.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslista 31.10.2019