Maata näkyvissä! – Loviisan maaseututoimen kampanja kutsuu yhteistyöhön


”Maata näkyvissä!” on kevään merkki, joka ilahduttaa monia viljelijöitä. Loviisan kaupungin maaseututoimi käynnistää innostavan ja osallistavan ”Maata näkyvissä!” -kampanjan, jonka tavoitteena on tiedon lisääminen sekä alueellisen yhteistyön vahvistaminen ja tukeminen maaseudulla. Kampanjan avulla pyritään myös nostamaan esille yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita, kuten ilmastonmuutoksen. Se on tärkeä ja ajankohtainen aihe, joka koskettaa myös maaseudun elinkeinoja.

”Loviisan kaupunki on sitoutunut strategiassaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Sitoutuminen näkyy koko ajan selkeämmin maaseututoimenkin arjessa. Tiedon jakaminen ja avoin keskustelu ovat toimintatapamme kulmakiviä. Haluamme luoda avoimen ja osallistavan ympäristön, jossa kaikki alueen toimijat voivat vaikuttaa ja oppia uutta”, painottaa maaseutupäällikkö Sam Vickholm.

Tietolaarissa viljelijätuki-infot

Kampanjan keskiössä ovat erilaiset koulutustilaisuudet, jotka tarjoavat viljelijöille arvokasta tietoa ajankohtaisista aiheista, kuten tukiehtomuutoksista ja uusista teknologioista. Näiden tilaisuuksien lisäksi ”Maata näkyvissä!” -kampanja korostaa avointa keskustelua ja tiedon jakamista, joilla luodaan pohjaa yhteisölliselle vuorovaikutukselle ja uuden oppimiselle.

Maaseututoimi järjesti koulutustilaisuuksia Liljendalissa suomeksi 3.4.2024 ja ruotsiksi 4.4.2024. Nämä tuki-infot ovat viljelijöiden odotettuja kevään merkkejä. Tilaisuuksissa käsitellään muun muassa ajankohtaisia tukiehtomuutoksia, uusien teknologioiden hyödyntämistä valvonnassa sekä yhteisöllistä vuorovaikutusta.

Kampanja kestää kasvukauden verran


Kampanja kestää syksyyn, alkaen toukokuussa 2024. Seuraamme tilannetta pelloilla kasvukauden ajan, ja pyrimme tukemaan viljelijöitä tiedotteilla ja tapahtumilla koskien maan kasvukuntoa ja vaihtelevia sääolosuhteita.

Tule mukaan rakentamaan kestävää maaseutuyhteisöä ja edistämään tiedonjakoa osallistumalla maaseututoimen järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Yhdessä voimme rakentaa vahvempaa maaseutua ja tietoon pohjautuvaa tulevaisuutta.

Kiitos yhteistyöstä!

Loviisan kaupunki
maaseututoimi