Metsänhakkuita Loviisan Stormossenilla

Stora Enso Oyj suorittaa metsänhakkuita Loviisan Stormossenilla, suunnitteilla olevalla teollisuusalueella, itäisen liittymän liikenneympyrän ja entisen kaatopaikan välillä. Hakkuut aloitetaan todennäköisesti heinäkuussa.

Alueella tehdään sekä metsän uudistamis- että harvennushakkuita. Uudistaminen tapahtuu pääasiallisesti siemenpuilla. Uudistusalojen ja kevyen liikenteen väylän väliin muodostetaan suojakaista, josta poistetaan ainoastaan vaaralliset puut.

Vältä turhaa liikkumista alueella työn aikana ja pidä aina vähintään 100 metrin turvaetäisyys työkoneisiin. Työalue on merkitty karttaan.

Stormossenin hakkuualueen kartta (PDF)

Lisätietoja: maaseutupäällikkö Sam Vickholm, puh. 040 521 8128