Skogsavverkningar på Stormossen i Lovisa

Stora Enso Oyj utför skogsavverkningar på Stormossen i Lovisa, på det planerade industriområdet mellan rondellen vid östra infarten och den tidigare avstjälpningsplatsen. Avverkningarna inleds troligen i juli.

På området utförs både förnyelseavverkningar och gallringar. Förnyelsen sker i huvudsak med fröträd. Mellan förnyelseavverkningarna och lättrafikleden lämnas en skyddszon där man tar bort endast farliga träd.

Undvik att i onödan röra dig på området medan arbetena pågår. Håll alltid ett skyddsavstånd på 100 meter till arbetsmaskinerna. Arbetsområdet är markerat på kartan.

Karta över avverkningsområdet på Stormossen (PDF)

Mer information: landsbygdschef Sam Vickholm, tfn 040 521 81 28