Metsänhoitotöitä marraskuusta 2022 alkaen Määrlahdessa

Loviisan kaupungin puisto-osasto suorittaa marraskuusta 2022 alkaen pienimuotoisia metsänhoitotöitä Määrlahdessa Saaristotien ja Peikkovuorentien välisellä alueella. Metsätöitä tehdään pieni alue kerrallaan. Työmaa-alue eristetään nauhalla, ja sinne on pääsy kielletty.

Metsänhoitotöitä tehdään Määrlahdessa marraskuusta 2022 alkaen, ja työt kestävät ensi vuoden puolelle, sillä työhön tulee välillä taukoja.

Koko hoidettava alue ulottuu itä-länsisuunnassa Saaristotieltä Peikkovuorentielle asti. Pohjoisessa alue ulottuu hiekkakentän pohjoispuolelle ja etelässä Pajutien tonttien eteläpuolelle saakka. Kuvassa olevassa kartassa näkyy koko hoidettava alue. Tämä alue jaetaan pienempiin työmaa-alueisiin. Metsätyötä tehdään pienellä alueella kerrallaan, jotta voidaan vähentää asukkaille työstä aiheutuvaa haittaa.

Kun metsänhoitotyöt ovat käynnissä, työmaa on eristettynä nauhalla. Työmaa-alueelle meneminen on turvallisuussyistä kielletty. Puut voivat olla 30 metriä pitkiä ja vaativat kaatuessaan vielä enemmän tilaa. Työmaa siistitään puiden kaadon jälkeen. Muualla kuin eristetyllä alueella voi liikkua turvallisesti ja vapaasti.

Metsänhoitotöistä tiedotetaan alueen asukkaille postilaatikkoihin jaettavilla kirjeillä, joissa on tarkka kartta kulloisestakin työmaa-alueesta. Kirjeitä jaetaan niille asukkaille, joiden tontin rajalle työmaa-alue ulottuu, ja sitä mukaa kuin työ etenee.


Kuvassa kartta koko hoidettavasta alueesta. Tämä alue jaetaan pienempiin työmaa-alueisiin.

Lisätietoja: kaupunginpuutarhuri Mona Bäckman, puh. 0440 555 468