Skogsskötselarbeten i Märlax från och med november 2022

Lovisa stads parkavdelning utför småskaliga skogsskötselarbeten på området mellan Skärgårdsvägen och Trollbergsvägen i Märlax från och med november 2022. Skogsarbeten utförs på ett litet område i taget. Skötselområdet avspärras med band, och det är förbjudet att gå in i området.

Skogsskötselarbeten utförs i Märlax från och med november 2022, och arbetena pågår till nästa år eftersom det ska bli pauser i arbetet.

Hela skötselområdet sträcker sig i öst-västlig riktning från Skärgårdsvägen till Trollbergsvägen. I norr sträcker sig området norr om sandplanen och i söder söder om tomterna på Videvägen. På kartan syns hela skötselområdet. Området indelas i mindre skötselområden. Skogsskötseln utförs på ett litet område i taget så att man kan minska olägenheter som arbetet medför för invånare.

När skötselarbetena pågår, är skötselområdet avspärrat med band. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att gå in i skötselområdet. Träden kan vara 30 meter långa, och de kräver även mer plats när de faller. Skötselområdet ska snyggas upp efter träden fällts. Man kan röra sig fritt och tryggt annanstans än på det avspärrade området.

Områdets invånare meddelas om skogsskötselarbetena med brev som delas ut i brevlådorna. Breven har en detaljerad karta över varje skötselområde. Breven delas ut till de invånare vars tomter gränsar till skötselområdet och i takt med att arbetet framskrider.

På kartan syns hela skötselområdet. Området indelas i mindre skötselområden.

Mer information: stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman, tfn 0440 555 468