Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §.n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä.

Indeksitarkistuksista johtuen perheiden maksut tarkistetaan myös Loviisassa. Pyydämme kaikkien lasten huoltajia jättämään tuloselvityslomake liitteineen toukokuun aikana osoitteeseen:

Loviisan kaupunki
Varhaiskasvatuksen laskutus
PL 68
07901 Loviisa