Nuoret taideharrastajat palkittiin nyt viidennen kerran

Loviisan kansalaisopisto, Porvoonseudun musiikkiopisto Loviisassa sekä Loviisan tanssiopisto palkitsivat jälleen taiteen perusopetuksen eli TPO -ryhmien opiskelijoita, jotka ovat osoittaneet harrastamisessaan aktiivisuutta, myönteisyyttä ja pitkäjänteisyyttä.
Koronarajoitusten vuoksi tänä vuonna ei järjestetty erillistä palkintojenjakotilaisuutta.

Vuoden 2020 palkittavat ovat: Ossi Ylitalo, 15-vuotias lahjakas pianisti, kuudesluokkalaiset käsityötaitajat Edit Ahlgren, Paulina Bosas ja Ella Laaksonen Lapinjärveltä sekä Pihla Heikkinen, monipuolisesti lahjakas ja taitava tanssinharrastaja.

TPO –palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015. Palkitsemisesta on tullut vuotuinen tapahtuma, jonka avulla tehdään näkyväksi lasten- ja nuorten kulttuuritoimintaa sekä kannustetaan kouluikäisiä taiteen harrastamiseen. Tämänvuotiset huomionosoitukset jaettiin Loviisan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tuella.

Taiteen perusopetus on pitkäjänteistä, laadukasta ja tavoitteellista, taiteen opetusta. Siitä säädetään lailla (633/1998) ja asetuksella (813/1998). Se etenee opetushallituksen määräämien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti tasolta toiselle. Taideharrastus tukee lapsen kehitystä monella tapaa. Luova ilmaisu, harjoittelu ja ryhmätyöskentely kasvattavat lapsenvuorovaikutus- ja ajattelutaitoja. Taideopiskelu antaa itseluottamusta ja valmiuksia ilmaista itseään, kehittää kykyä ratkaista ongelmia ja näkyy positiivisesti muun muassa koulumenestyksessä.

Loviisanseudulla tanssin, musiikin, kuvataiteen ja käsityön perusopetukseen osallistuu noin viisisataa kouluikäistä lasta ja nuorta.

Kuvassa Pihla Heikkinen. /Valokuva Loviisan Tanssiopisto / Päivi Ahvonen.