Unga konstövare belönades för femte gången

Medborgarinstitutet i Lovisa, Borgånejdens musikinstitut i Lovisa samt Lovisa dansinstitut har igen prisbelönat Årets Grundläggande konstutövare (GKU). På grund av Coronarestriktionerna ordnades inget officiellt utdelningstillfälle.

GKU –pristagaren 2020 är: Ossi Ylitalo, 15-årig begåvad pianist, skickliga handarbetaren, sjätteklassisterna Edit Ahlgren, Paulina Bosas och Ella Laaksonen från Lappträsk och Pihla Heikkinen, en mångsidigt begåvad och kunnig dansare.

GKU –priset delades ut för första gången år 2015. Prisbelöningen är ett årligt evenemang som ger synlighet för kulturverksamhet som ordnas för barn och unga i skolåldern. Kultur- och fritidsväsendet i Lovisa stöder prisutdelningen igen i år.

Grundläggande konstundervisning är långsiktig och målinriktad konstundervisning av hög kvalitet. Undervisningen är lagstadgad (633/1998 och 813/1998) och fortskrider från nivå till nivå enligt utbildningsstyrelsens läroplansgrund. Konstintresset stöder barnets utveckling på många sätt. Att uttrycka sig kreativt, att öva och arbeta i grupp förbättrar barnets växelverkan och tankeförmåga. Konststudier ökar självförtroendet och förbättrar uttrycksförmågan samt förmågan att lösa problem och konststudierna märks också på ett positivt sätt i skolframgången.

I Lovisanejden deltar ca femhundra skolbarn i grundundervisning i musik, dans, bildkonst och hantverk.

 

På bilden Pihla Heikkinen. / Fotot Lovisa dansinstitut / Päivi Ahvonen.