Onko pihallasi vielä tynnyri jätteenpolttoa varten? Jätteen omatoiminen poltto on kielletty jo aikoja sitten

Pihalla oleva ruosteinen tynnyri jätteenpolttoa varten on mennyttä aikaa. Talousjätteiden polttaminen kyseisissä tynnyreissä ja jätteen polttaminen muutenkin on kiellettyä.

Ympäristönsuojelutoimisto muistuttaa siitä, että talousjätteiden kaikenlainen polttaminen omin päin on kiellettyä. Tänä päivänä kaikki vastaavanlainen polttaminen tapahtuu valvotusti isoissa polttolaitoksissa joilla on ympäristölupa.

Jätehuoltomääräystemme mukaan jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty. Tämä tarkoittaa myös, että esimerkiksi vanhaa rakennusta (kuten puusauna, puuliiteri) ei voida hävittää polttamalla. Hyvin lajiteltu purkujäte voidaan toimittaa hyötykäyttöön ja puumateriaali samoin kuin metallin toimittaminen jäteasemalle on asukkaille maksutonta.

Polttotynnyreistä löytyy joskus jopa metallijätettä.

Oksia ja risuja saa polttaa avotulessa – mutta savuhaittaa ei saa aiheutua

Haja-asutusalueella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuvia risuja ja oksia. Maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä, kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä saa myös polttaa ulkona. Myös pieniä määriä käsittelemätöntä puutavaraa voidaan polttaa avotulessa. Mutta myöskään ”sallitusta” poltosta ei saa aiheutua kenellekään savuhaittaa.

Taajamissa ei sallita avotulen tekoa.

Jätteen polttaminen tulisijassa

Talon tulisijassa saa polttaa käsittelemätöntä puuta, risuja ja oksia sekä pieniä määriä paperi- ja kartonkijätettä. Polttaminen ei saa aiheuttaa kohtuutonta savu-, noki-, haju- tai muuta ympäristö- tai terveyshaittaa.

Huonot poltto-olosuhteet, kuten huono veto aiheuttaa haitallisia päästöjä, myös vaikka poltettaisiin puhdasta puuta. Musta savu ja paha haju haiskahtaa jätteenpoltolle.