Har du fortfarande en tunna för skräpbränning på din gård? Bränning av sopor är förbjudet sedan länge

Den rostiga skräptunnan i bortre hörnet av gårdsplanen är från en förgången tid. Det är förbjudet att bränna hushållsavfall i en sådan, och också i övrigt är det förbjudet att göra sig av med avfall genom att bränna det.

Miljövårdsbyrån påminner om att man inte får bränna hushållsavfall på egen hand. All dylik förbränning sköts i dag i större kontrollerade anläggningar som har miljötillstånd.

Enligt våra avfallshanteringsföreskrifter är det förbjudet att bränna avfall i syfte att göra sig av med det. Det betyder att man inte heller kan göra sig av med en byggnad (ss. uthus, bastu, stuga) genom att bränna upp den. Rivningsavfallet kan väl sorterat föras till återvinning och trämaterialet samt metallavfallet kan lämnas in avgiftsfritt.

Ibland hittas till och med metallavfall i bränningstunnorna.

Kvistar och ris är okej att bränna i öppen brasa

Det är tillåtet att i glesbygden i en öppen brasa (”kokko”) bränna små mängder torrt ris och kvistar. Också ofarligt brännbart avfall som uppkommer vid jord- och skogsbruk, såsom torr halm och hyggesavfall är okey att bränna ute. Har man lite obehandlat träavfall kan man också bränna det på en öppen eld. Men inte heller ”tillåten” bränning får orsaka rökolägenhet för någon.

I tätt bebyggda områden tillåts inga öppna brasor.

Bränna avfall i husets eldstad?

I husets eldstad får obehandlat träavfall, ris och kvistar samt små mängder pappers- och kartongavfall brännas. Man bör vara mån om att förbränningen inte förorsakar oskälig rök-, sot-, lukt- eller annan miljö- eller hälsoolägenhet.

Dåligt drag orsakar dålig förbränning, som i sin tur medför skadliga utsläpp, också bara med ren ved som bränsle. Svart rök och illa lukt tyder ofta på förbränning av avfall.