Osa Tesjoen Peltotiestä suljetaan kuukaudeksi kunnostustöiden vuoksi

Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurikeskus ilmoittaa, että Peltotie Tesjoella välillä Torpantien risteys – Pasikkaantie risteys, suljetaan väliaikaisesti kunnostustöiden vuoksi. Sulku astuu voimaan 20. toukokuuta 2024 ja kestää noin kuukauden ajan.

Kunnostustöiden luonne ja tavoite

Kyseisen tien osuudelle suunnitellut kunnostustyöt keskittyvät massan vaihtoon, jonka tarkoituksena on parantaa tien kantavuutta ja turvallisuutta. Kunnostustöiden suorittaminen edistää alueen liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta pitkällä aikavälillä.

Vaikutukset liikenteeseen

Kunnostustöiden aikana Peltotie Tesjoella välillä Torpantie–Pasikkaantie on suljettu liikenteeltä. Sulkemisesta on informoitu, ja asianmukaiset ohjaus- ja opastekyltit asennetaan tien varrelle ilmoittamaan sulusta.

Kiitos yhteistyöstä

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus