En del av Åkervägen i Tessjö stängs av för en månad på grund av iståndsättningsarbeten 

Centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stad meddelar att Åkervägen i Tessjö stängs tillfälligt av på sträckan mellan Torpvägens korsning och Pasikasvägens korsning på grund av iståndsättningsarbeten. Avstängningen träder i kraft den 20 maj 2024 och varar ungefär i en månad.

Hurdana iståndsättningsarbetena är och vilka deras mål är 

Iståndsättningsarbetena som planerats för vägsträckan i fråga koncentrerar sig på byte av massa. Syftet med detta är att förbättra vägens bärbarhet och säkerhet. Genomförandet av iståndsättningsarbetena främjar trafiksäkerheten på området och trafikens smidighet över en längre tid.

Inverkningar på trafiken

Under tiden för iståndsättningsarbetena är Åkervägen i Tessjö stängd för trafik mellan Torpvägen och Pasikasvägen. Man har informerat om stängningen och tillbörliga styr- och vägskyltar installeras längs vägen för att informera om stängningen.

Tack för samarbetet

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur