Paikallispuolustusharjoitus Kehä 1/22 Loviisassa 6.–11.3.2022

Kuva. Puolustusvoimat. Bild. Försvarsmakten.

Kaartin jääkärirykmentin johtama Kehä 1/22 -paikallispuolustusharjoitus järjestetään 6.–11.3.2022 Uudenmaan alueella. Loviisassa Puolustusvoimat harjoittelee Valkossa/Valkon sataman alueella ja Södra Kronoskogenin metsäalueella. Harjoittelu voi aiheuttaa melua.

Harjoitusjoukkojen vahvuus on noin 740 henkilöä koostuen varusmiehistä, reserviläisistä ja henkilökunnasta. Harjoituksen johtaa Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentaja, eversti Vesa Laitonen.

Harjoitukseen sisältyy myös paikallistason viranomaisyhteistyön harjoittelu, jonka tavoitteena on kehittää viranomaisten keskinäisiä toimintavalmiuksia. Viranomaisista mukana ovat Itä-Uudenmaan poliisi, Helsingin kaupungin sekä Itä-Uudenmaan pelastuslaitos ja Säteilyturvakeskus.

Kehä 1/22 -paikallispuolustusharjoituksessa joukkojen toiminta painottuu pääasiallisesti Itä- ja Keski-Uudenmaan alueelle. Harjoituspaikkoina toimivat Porvoo, Loviisa, Tuusula, Sipoo, Helsinki, Vantaa ja Espoo. Harjoitusjoukoilla on taisteluvarustus, mukaan lukien rynnäkkökivääri. Maaliosastot voivat käyttää myös siviilivaatteita. Henkilökunta käyttää keltaisia huomioliivejä maastopuvun päällä. Harjoituksessa on mukana noin 160 ajoneuvoa, joiden joukossa on myös panssaroituja ajoneuvoja. Osassa harjoituskohteista käytetään harjoitusampumatarvikkeita, jotka saattavat aiheuttaa melua harjoituskohteiden lähistöllä. Tarkemmat paikat ja ajat Puolustusvoimien melutiedotteissa.

Kehä 1/22 -harjoitus on osa paikallispuolustusharjoitusten jatkumoa. Paikallispuolustusharjoituksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa eri puolella Suomea. Niissä korostuu paikallisjoukkojen suorituskyvyn kehittäminen sekä yhteistoiminnan harjoittelu eri viranomaisten kanssa.

Harjoitusta voi seurata sosiaalisessa mediassa tunnisteilla: #kehä22, #kaartjr, #maavoimat, #paikallisturvallisuus ja #paikallispuolustajat.