Lokalförsvarsövningen Kehä 1/22 i Lovisa 6–11.3.2022

Kuva. Puolustusvoimat. Bild. Försvarsmakten.

Lokalförsvarsövningen Kehä 1/22, som leds av Gardesjägarregementet, arrangeras under tiden 6–11.3.2022 i Nyland. I Lovisa övar Försvarsmakten i Valkom/på hamnområdet i Valkom och i Södra Kronoskogen. Övningen kan orsaka buller.

Övningstruppernas styrka uppgår till cirka 740 personer och består av beväringar, reservister och personal. Övningen leds av biträdande kommendören för Gardesjägarregementet, överste Vesa Laitonen.

I övningen ingår även övning av myndighetssamarbete på lokal nivå där målsättningen är att stärka myndigheternas inbördes insatsberedskap. Myndigheter som deltar är Polisinrättningen i Östra Nyland, Helsingfors stad samt Östra Nylands räddningsverk och Strålsäkerhetscentralen.
Under lokalförsvarsövningen Kehä 1/22 äger huvudparten av truppernas verksamhet rum i östra och mellersta Nyland. Som övningsområden fungerar Borgå, Lovisa, Tusby, Sibbo, Helsingfors, Vanda och Esbo. Övningstrupperna är iförda stridsutrustning, inklusive stormgevär. Målavdelningarna kan även använda civila kläder. Personalen bär gula varselvästar ovanpå terrängdräkten. I övningen deltar cirka 160 fordon. Bland dem finns det också bepansrade fordon. Vid vissa av objekten används övningsammunition, som kan föranleda buller i närheten av övningsobjekten. Närmare information om platser och tidpunkter i bullermeddelandena på Försvarsmaktens webbplats (på finska, Melutiedote).
Bullermeddelandet om Lovisa på svenskaLista över alla aktuella bullermeddelanden på svenska.

Övningen Kehä 1/22 är en del av de regelbundna lokalförsvarsövningarna. Lokalförsvarsövningar ordnas två gånger per år runt om i Finland. Under lokalförsvarsövningarna satsar man på att förbättra de lokala truppernas prestationsförmåga samt att öva samverkan med olika myndigheter.

Du kan följa med övningen på sociala medier under hashtaggarna #kehä22, #kaartjr, #maavoimat, #paikallisturvallisuus och #paikallispuolustajat.