Paikkatietokyselyyn Loviisan kylistä voi vielä vastata

Loviisan kaupungin joulukuun lopussa avaamaan paikkatietokyselyyn kylien entisille ja nykyisille asukkaille voi edelleen vastata.

Tällä kyselyllä kerätään Loviisan kylien asukkaiden näkemyksiä kotikylänsä tai entisen kotikylänsä kehityksestä. Vastaukset ovat anonyymejä ja niitä tullaan käyttämään näiden alueiden maankäytön kehittämissuunnittelun tukena. Tuloksia hyödynnetään arvioitaessa eri alueiden kaavoituksellisia tarpeita. Kyselyn aineistoa voidaan käyttää myös eri alueiden markkinoinnin suunnittelussa. 

Kyselystä on käyty jonkin verran keskustelua muun muassa sosiaalisessa mediassa, ja joillakin vastaajilla on ollut haasteita kyselyyn vastaamisessa. Yleisimpänä ongelmana esiin on tullut kyläalueen rajauksen piirtäminen, ja jonka jälkeen vastaaja ei ole päässyt etenemään kyselyssä. Alueen piirtäminen lopetetaan klikkaamalla uudelleen sitä pistettä, josta on aloittanut piirtämisen. Tämän jälkeen kyselyssä pääsee eteenpäin. Kyläalueen rajausta pyydetään kyselyn vastaajalta, koska halutaan selvittää kylien asukkaiden näkemystä oman kylänsä rajoista. Erityisesti pienempien kylien rajat ovat monesti niin sanottua perimätietoa, josta kartta-aineistoa ei aiemmin ole kerätty. Kyselyn tuloksista on tavoitteena saada aikaan myös mahdollisimman kattava listaus Loviisan kylien nimistä. 

Kaavasuunnittelija auttaa vastaamisessa Lovinfossa 17.1.

Kyselyyn vastaaminen on monille helpointa tietokoneella, mutta vastaaminen onnistuu myös älypuhelimella ja tabletilla. Kaupunki suosittelee kuitenkin käyttämään tietokonetta kyselyyn vastaamiseen. Kyselyn oletusarvoiseksi taustakartaksi on nyt vaihdettu Google mapsista tuttu ilmakuva. Vastaaja voi vaihtaa taustakarttaa ikkunan oikeasta yläkulmasta. 

Kaavasuunnittelija Timo Leikas on tavattavissa Lovinfossa pe 17.1.2020 klo 13–16 ja avustaa tarvittaessa kyselyyn vastaamisessa. 

Vastausaineiston perusteella tähän mennessä yli 270 vastaajaa on onnistunut kyläalueen rajaamisessa. Tämä lukumäärä on sellaisia vastauksia, joiden karttarajaus on tallennettu ja sille on kirjoitettu nimi. Lisäksi on tallennettuja rajauksia ilman kylän nimeä. Vastauksia on saatu koko nyky-Loviisan alueelta, joskin vastaukset painottuvat Pernajan ja Liljendalin alueisiin.  

Aineisto käydään perusteellisesti läpi sen jälkeen, kun kysely on sulkeutunut. Kaikki vastaukset huomioidaan aineiston analysoinnissa riippumatta siitä, onko vastaaja vastannut kyselyä loppuun saakka.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvomme 3 lahjakorttia Kino Marilyniin. Arvontaan voi osallistua kirjoittamalla puhelinnumeron kyselyn lopussa olevaan kenttään. Mikäli ei halua osallistua arvontaan, tulee kenttä jättää tyhjäksi. Puhelinnumeroa ei voi yhdistää aiemmin annettuihin vastauksiin. 

Vastaa paikkatietokyselyyn osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/7404/. 

Kysely on avoinna vastattavaksi 26.1.2020 saakka. 

Lisätietoja: 

kaavasuunnittelija Timo Leikas
timo.leikas@loviisa.fi
0440 555 344