Päivitetty tiedote kesän 2019 toiminnasta Loviisan kaupungin päiväkodeissa

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Koskenkylän päiväkoti ja Tesjoen päiväkoti toimivat heinäkuussa päivystävinä päiväkoteina. Näiden lisäksi myös Rauhalan päiväkoti toimii päivystävän päiväkotina.

Muut päiväkodit ovat suljettuna 1.–31.7.

Tesjoen päiväkodissa joudutaan huoltotoimenpiteenä vaihtamaan lattiapinnoitteet yhden ryhmän tiloissa. Työ on hyvä toteuttaa kesän aikana, jotta tilat saadaan kuntoon tulevaa toimintavuotta varten. Näin ollen ¼ osa päiväkodin tiloista on pois käytöstä noin kaksi kuukautta 3.6. alkaen.

Heinäkuun hoitotarve on osoittautunut niin suureksi, etteivät Tesjoen tilat riitä. Tilanpuutteen vuoksi myös Rauhalan päiväkoti on auki heinäkuussa. Tesjoen päiväkoti on avoinna Tesjoen päiväkodin, Ruukin päiväkodin sekä Villekulla daghemin lapsia varten. Rauhalan päiväkoti on avoinna Rauhalan päiväkodin, Valkon päiväkodin sekä Määrlahden päiväkodin lapsia varten.

Lisätietoja antavat
päiväkodinjohtaja Eva Korhonen, puh. 044 565 1153, eva.korhonen@loviisa.fi
päiväkodinjohtaja Päivi Ahola, puh. 044 565 1084, paivi.ahola@loviisa.fi