Uppdaterad information om verksamheten i Lovisa stads daghem under sommaren 2019

Enligt den ursprungliga planen fungerar Forsby daghem och Tessjö daghem som dejourerande daghem i juli. Även Fredsby daghem har dejourerande verksamhet.

De övriga daghemmen har stängt 1–31.7.

I Tessjö daghem måste golvmaterialet i ett grupputrymme bytas ut. Det är bra att genomföra underhållsarbetet under sommaren, så att utrymmena är i skick inför kommande verksamhetsår. Till följd av detta är ¼ del av daghemmet ur bruk i cirka två månader från och med 3.6.

Vårdbehovet under julimånad har visat sig vara så stort att utrymmena i Tessjö inte är tillräckliga. Fredsby daghem kommer också att vara öppet i juli på grund av utrymmesbristen. Tessjö daghem är öppet för barnen i Tessjö daghem, Ruukin päiväkoti och Villekulla daghem. Fredsby daghem är öppet för barnen i Fredsby daghem, Valkom daghem och Märlax daghem.

Tilläggsinformation ger
daghemsföreståndare Eva Korhonen, tfn 044 565 1153, eva.korhonen@loviisa.fi
daghemsföreståndare Päivi Ahola, tfn 044 565 1084, paivi.ahola.@loviisa.fi