Palvelutalo Onnela – Lyckanin laajennus sekä Kymenlaakson Sähkön osakkeiden osto kaupunginvaltuuston käsittelyssä tänään

Loviisan kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään 18.9. kello 18 Harjurinteen koululla. Voit seurata kokousta salin yleisötilasta käsin tai suorana videolähetyksenä. Linkki lähetykseen löytyy artikkelista.

Loviisan kaupunginvaltuuston verkkosivu

Myönnetäänkö palvelutalo Onnela – Lyckanin laajennukselle lisämäärärahaa?

Kaupunginvaltuusto käsittelee palvelutalo Onnela – Lyckanin laajennukselle tarvittavaa lisämäärärahaa. Ehdotuksena on myöntää hankkeelle lisämäärärahaa 435 000 euroa, joka mahdollistasi Onnelan laajennushankkeen.

Ostaako kaupunki Kymenlaakson Sähkön osakkeita?

Loviisan kaupunki on toiseksi suurin omistaja Kymenlaakson Sähkö Oy:ssä. Osinko on vuodesta 2010 lähtien pysytellyt 40 ja 50 euron välillä osakkeelta. Taso uskotaan pysyvän tai jopa hieman nousevan.

Loviisan kaupunginvaltuusto on aiemmin päättänyt antaa kaupunginjohtajalle valtuudet ostaa Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeita enintään 3,7 miljoonalla eurolla, summalla, jonka kaupunki sai Helsingin Satama Oy:n kanssa tehdyistä satamakaupoista. Askolan kunta on nyt pyytänyt tarjouksia kunnan 1 804 osakkeesta Kymenlaakson Sähkö Oy:ssä. Koska mahdollista ostoa ei ole budjetoitu kaupunginvaltuusto päättää nyt myöntääkö se 2,075 miljoonan euron määrärahan investoinnille.

Osavuosikatsaus 1–6/2019

Tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen mukaan Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen yhteenlaskettu tulos on noin 4,6 miljoonaa euroa negatiivinen. Tulojen poikkeaminen budjetoidusta vaikuttaa erityisesti tulokseen. Myös myyntituotot, varsinkin kesämökkitonteista jäävät budjetoitua alhaisimmiksi.

Henkilöstömenojen osalta budjetti sen sijaan alittuu 1,78 miljoonalla eurolla ja sairauspoissaolopäivien määrä on laskenut verrattuna vastaavaan aikajakoon 2018.

Kaupunginvaltuuston esityslista 18.9.2019