Tillbyggnaden av servicehuset Onnela – Lyckan och köpet av aktier i Kymmendalens El på tapeten i stadsfullmäktige ikväll

Lovisa stadsfullmäktige sammanträder idag 18.9 klockan 18 på Harjurinteen koulu. Du kan följa med mötet i salens publiksektion eller via direkt videosändning. Länken till sändningen finns i artikeln.

Lovisa stadsfullmäktiges webbsida

Beviljas tillbyggnaden av servicehuset Onnela – Lyckan tilläggsanslag?

Stadsfullmäktige behandlar på sitt möte tilläggsanslaget som behövs för tillbyggnaden av servicehuset Onnela – Lyckan. Förslaget är att bevilja projektet ett tilläggsanslag på 435 000 euro som möjliggjorde tillbyggnaden av Lyckan.

Köper staden aktier i Kymmenedalens El?

Lovisa stad är näst största aktieinnehavaren i Kymmenedalens El Ab. Sedan 2010 har dividenden hållits mellan 40 och 50 euro per aktie. Man förutser att nivån kommer att bestå eller till och med aningen öka.

Fullmäktige i Lovisa stad beslutade tidigare att bevilja stadsdirektören fullmakt att köpa aktier i Kymmenedalens El Ab med en summa om 3,7 miljoner euro. Summan motsvarar den som staden fick av hamnaffären med Helsingfors Hamn Ab. Askola kommun har nu begärt offerter på kommunens 1 804 aktier i Kymmenedalens El Ab. Då ett eventuellt köp inte har budgeterats måste stadsfullmäktige besluta om det beviljar ett anslag på 2,075 miljoner euro för en investering.

Delårsrapporten 1–6/2019

Enligt delårsrapporten för januari–juni visar det sammanlagda resultatet för Lovisa stad och Affärsverket Lovisa Vatten ett underskott på cirka 4,6 miljoner euro. Resultatet påverkas i synnerhet av att inkomsterna avviker från det budgeterade. Även försäljningsintäkterna, speciellt från sommarstugetomter, underskrider det budgeterade.

Personalutgifterna däremot underskrider det budgeterade med 1,78 miljoner euro. Också antalet sjukfrånvarodagar har sjunkit jämför med motsvarande period 2018.

Stadsfullmäktige, föredragningslistan 18.9.2019