Panostus lasten ja nuorten taideopetukseen saa uutta vauhtia

Loviisan kulttuurikylvylle ja Loviisan kaupungin kulttuuripalveluille on myönnetty 270 000 euron tuki Svenska kulturfondenilta lasten ja nuorten taideopetuksen panostukseen. Kulturfondenin valtakunnallinen hanke SKAPA on kolmivuotinen strateginen panostus taidekasvatukseen. Myönnetty tuki on jatkoa aiemmalle 80 000 euron tuelle, jonka Loviisa kulttuurikylpy vastaanotti vuodelle 2023. Yhteenlaskettu 350 000 euron tuki on näin ollen säätiön suurin yksittäiselle hankkeelle myöntämä summa 6 miljoonan euron panostuksesta.

SKAPAn toiselle kierrokselle tuli 20 hakemusta, joista 15 myönnettiin rahoitusta. Svenska kulturfonden asiantuntijat ja luottamushenkilöt arvioivat hakemusten laadun olleen ylipäätään korkeaa. SKAPA-hankkeiden valmistuessa, luultavasti vuoden 2026 aikana, säätiö tulee keräämään kaikki hyvät kokemukset, oivallukset, tulokset, mallit ja toimintatavat jotka hankkeet ovat synnyttäneet ja esitellä ne yleisölle.

Loviisan kulttuurikylpy ja Loviisan ja yhteistyökuntien SKAPA-hanke alkoi kulttuurikylpykoordinaattorin palkkaamisella, ohjausryhmän valinnalla, selvityksellä ja pilottitoiminnalla menneenä vuonna. Nyt kolmivuotisella hankkeella on tavoitteena kasvattaa lasten ja nuorten lukumäärää taidekasvatuksessa ja samalla saada taidekasvatus luontevaksi osaksi varhaiskasvatusta, esikoulua ja perusopetusta. Hanke jatkuu keväällä 2024 ja suunnitelmien mukaan aina lukuvuoteen 2025–2026 asti. Loviisan kaupunki tekee yhteistyötä Lapinjärven, Pyhtään ja Kotkan kanssa hankkeen puitteissa.

Tavoitteena on, että Loviisan kulttuurikylvyn toiminta jatkuu myös SKAPA-hankkeen päätyttyä niin, että kulttuurikoordinaattorin työ jatkuu osana kunnan toimintaa. Taidekasvatus integroidaan kasvaneella osuudella varhaiskasvatukseen, esikouluun ja perusopetukseen ja kulttuuriseteli varmistaa taideharrastuksen lapsille ja nuorille, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta osallistua taiteen perusopetukseen sosiaalistaloudellisista syistä. Kaikki tämä johtaa usealla tapaa suurempaan hyvinvointiin lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen.

Lisätietoja hankkeesta SKAPA:

https://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/skapa/

Johanna M. Lönnfors

Kulttuurikylpykoordinaattori – Kulturbadskoordinator

Loviisan kaupunki – Lovisa stad 

040 663 5732

ext-johanna.m.lonnfors@loviisa.fi

Kuva: Taidekaruselli