Paperittomien palvelut ja perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma luottamuselinten käsittelyssä viikolla 35

Kaupungin luottamuselimistä tällä viikolla kokoontuvat kaupunginhallitus, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta ja Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunta.

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 26.8. muun muassa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluiden laajentamista. Ehdotuksen mukaan paperiton henkilö voisi saada lain säätämän kiireellisen hoidon lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilön välttämättömiksi arvioimia muita terveyspalveluja. Sosiaalihuollon osalta tarkistetaan periaatteita, joilla myönnetään laittomasti maassa oleskelevien perheiden avustuksia asumiskustannuksiin ja elintarvikkeisiin, hygieniatuotteisiin ja muihin välttämättömiin menoihin. Asia menee vielä kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Kaupunginhallituksen esityslista 26.8.2019

Kasvatus- ja sivistyslautakunta ottaa kokouksessaan 28.8.2019 kantaa Loviisan perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman päivittämiseen ja antaa lausuntonsa Kuningattarenrannan asemakaavan luonnoksesta. Lausunnossa kiinnitetään huomiota Määrlahden alueen päivähoitotarpeen ratkaisemiseen rinnan asemakaavan etenemisen kanssa ja alueen turvallisiin liikenneratkaisuihin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslista 28.8.2019

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päättää kokouksessaan 29.8.2019 nimetäänkö Koskenkylän ensihoitoasemalle ja liityntäpysäköintiin johtava tie Kyytikujaksi (Skjutsgränden). Lautakunta antaa myös vastauksensa valtuustoaloitteisiin, jotka koskevat muun muassa saunan rakentamista Loviisa Campingiin ja uuden vuokrakerrostalon rakentamista Loviisan keskustaan. Lisäksi lautakunta käsittelee Hakeva ry:n ja Loviisan kaupungin välistä yhteistyösopimusta, joka koskee Rantapuiston kivipuistoa.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan esityslista 29.8.2019

Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunta keskustelee 27.8.2019 toimista, joita on tehty Isnäsin veden laatuongelmien ratkaisemiseksi. Merenalitusputki huuhdeltiin 13.8., jonka jälkeen jatkettiin muun verkoston huuhtelua. Vesilaitos ei ole saanut negatiivista palautetta veden laadusta 13.8. jälkeen.

Loviisan Vesiliikelaitoksen esityslista 27.8.2019