Perintörahat käyttöön hitaasti mutta varmasti

Kuvassa erityisluokanopettaja Tuula Åminne

Loviisan kaupunki sai vuoden 2021 lopussa noin 410 000 euron suuruisen perinnön osan. Kaupunginhallitus päätti 7.2.2022 perinnön käytön raameista. Perinnöstä 100 000 euroa on tarkoitus käyttää 13–29-vuotiaiden nuorten hyväksi, 100 000 euroa loviisalaisten kylien hyväksi ja 200 000 euroa kestävään ja pitkäaikaiseen toimintaan ja/tai tuotokseen ideakilpailun perusteella. Nuorille suunnatun osan avulla on jo hankittu muun muassa liikkuvana nuorisotilana toimiva pakettiauto. Muut osat on todettu vaativan lisäselvityksiä ja eri tahojen osallistamista. Tätä toteuttamaan on nyt valittu erityisluokanopettaja Tuula Åminne.

– Loviisan mittakaavassa on kyse huomattavista rahasummista. On tärkeää, etteivät rahat jää keräämään pölyä, vaan saadaan ne asukkaiden hyödyksi ja iloksi. Samalla meidän on taattava, että jako tapahtuu harkitusti ja demokraattisesti, toteaa Åminne.

Henkilöresurssin tarve

Eri tahojen osallistamisen tarpeen laajuus kirkastui vuoden 2022 mittaan. Joulukuuhun mennessä oli selvää, että perintökokonaisuuden viemiseksi maaliin kohtuullisessa ajassa tarvittiin lisää henkilöstöresursseja. Näin ollen hyvinvointilautakunta (nykyisin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta) päätti valtuuttaa kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikön palkkaamaan tähän perintörahoista osa-aikaisen (50 %) työntekijän 11 kuukauden ajalle. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö kartoitti kevään mittaan kaupungin henkilöstön mahdollisuuksia hoitaa tehtävää osa-aikaisesti. Erityisopettaja Tuula Åminne aloitti 1.8.2023 ja tulee työskentelemään osa-aikaisesti perinnön jakamisen kanssa. Åminne toimii myös Loviisan kaupungin Lapsiystävällinen Kunta -koordinaattorina.

– Olemme iloisia, että asiaa hoitamaan löytyi Tuulan kaltainen kokenut ja aikaansaava kollega, toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Leif Eriksson.  

Nuorten hyväksi

Perinnöstä 100 000 euroa käytetään loviisalaisten 13–29-vuotiaiden nuorten hyväksi. Kesäkuussa 2022 nuorisovaltuuston ja nuorisopalveluiden (perusnuorisotyö, etsivä nuorisotyö sekä Ohjaamo) ehdotukset esiteltiin hyvinvointilautakunnalle. Selvityksien jälkeen lautakunta hyväksyi ehdotukset elokuussa 2022. Näin ehdotusten hyväksi tehty työ on edistynyt:

  • Auto liikkuvaksi nuorisotilaksi – Joulukuussa 2022 kaupungin nuorisotyö hankki Mercedes-Benz Sprinter -mallisen kuuden hengen auton. Autolla liikkuva nuorisotyö pääsee tapaamaan nuoria eri puolille kaupunkia ja Loviisan eri kylille. Auto maksoi 40 697 euroa.
  • Nuorisopassi, eli mobiilisovellus jonka kautta saadaan nuoria aktivoitua eri harrastuksiin ja tapahtumiin – Pilottijaksoa valmistellaan eri sidosryhmien kanssa. Nuorisopassitoiminta aloitetaan syyslukukaudella 2023. Nuorisopassin kustannukset ovat tämän hetken tiedon mukaan 12 kuukauden pilottijaksolta vajaat 6 000 euroa.
  • Kulttuurituotantotapahtuma nuorille – Ryhmä nuoria oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kesän 2023 Picnic on the Beach -tapahtumaa. Nuorille järjestettiin myös koulutusta. Tämän ja tulevien vuosien nuorten osallistamiseen on varattu 5 000 euroa.
  • Mopotoimintaa – valmistelu sopivaa paikkaa vaille valmis
  • Graffitiseinä, kursseja, työpajoja ja katukulttuuria – Seinää toivotaan sijoitettavan skeittiparkin yhteyteen. Ohjaaja tiedossa, muu valmistelu jatkuu.
  • Videointitila – valmistelu sopivaa paikkaa vaille valmis

– Auto on jo nyt osoittautunut mahtavaksi resurssiksi nuorisotyöhön erityisesti keskustan ulkopuolella, ja myös muiden ehdotusten osalta odotukset ovat korkealla, toteaa koordinoiva etsivä nuorisotyöntekijä Samira Al-Far.

Ideakilpailu ja kylät

Perinnöstä 200 000 euroa on tarkoitus käyttää kestävään ja pitkäaikaiseen toimintaan ja/tai tuotoksiin. Näiden löytämiseksi on ehdotettu avoimen ideakilpailun järjestämistä. Toukokuussa 2022 kaupunginhallitus hyväksyi hyvinvointilautakunnan ehdotuksen käyttää tästä summasta 15 000 euroa Bastion Ungernin valaistuksen parantamiseen. Parannustyöt tehtiin huhtikuussa 2023.

Lisäksi 100 000 euroa tullaan käyttämään loviisalaisten kylien hyväksi. Työ eri tahojen osallistamiseksi on jo alkanut.  Åminne toivoo hyvää yhteistyötä järjestöjen ja kyläyhdistyksien kanssa.