Perusturvalautakunta käsittelee 18.11.2021 Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton lykkäystä

Perusturvalautakunta kokoontuu torstaina 18.11.2021. Käsittelyssä ovat muun muassa Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton lykkäys, Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2022–2026 sekä Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusopimuksen päivitys.

Perusturvalautakunta käsittelee kokouksessa Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton lykkäystä marraskuusta 2022 kevääseen 2023. Perusteluna on Loviisan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen ja tuottamisen siirtyminen 1.1.2023 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle ja tämän siirtymän valmistelujen aiheuttava mittava työ. Käyttöönoton lykkäystä perustellaan myös sillä, että Loviisan kaupungin ei tarvitse tehdä integraatiota toimialariippumattomiin järjestelmiin (esimerkiksi talousjärjestelmään) ennen hyvinvointialueelle siirtymistä, jos käyttöönottoa lykätään. Tämä vähentää Loviisan kaupungin integraatioiden määrää ja ylimääräistä työtä.

Kokouksessa käsitellään myös Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa vuosille 2022–2026, jota toivotaan hyödynnettävän HUS-järjestämissopimuksen pohjana. Järjestämissuunnitelma tukee alueen kuntien yhteistyötä erityisesti erikoissairaanhoidon palvelujen rajapinnassa.

Lisäksi käsitellään päivitystä Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusopimukseen. Palvelusopimus päivitetään vuosittain.

Perusturvalautakunnan esityslista 18.11.2021