Grundtrygghetsnämnden 18.11.2021 behandlar uppskjutning av ibruktagande av klient- och patientdatasystemet Apotti

På grundtrygghetsnämnden sammanträde 18.11.2021 behandlas bland annat ett förslag till uppskjutning av ibruktagande av klient- och patientdatasystemet Apotti, uppdateringen av Lovisa stads och Lappträsk kommuns serviceavtal för social- och sjukvårdstjänster samt Östra Nylands plan för ordnande av social-, hälso- och sjukvård för 2022-2026.

Grundtrygghetsnämnden behandlar uppskjutning av ibruktagande av klient- och patientdatasystemet Apotti från november 2022 till våren 2023. Orsaken är överföringen av Social- och hälsovårdstjänsterna som Lovisa stad ordnar och producerar till östra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Andra faktorer som talar för ett senare ibruktagande är att Lovisa stad då inte behöver genomföra integrationer till branschoberoende system (till exempel ekonomisystem) före överföringen. Detta minskar antalet integrationer och överlappande arbete i Lovisa stad.

På sammanträdet behandlas även Östra Nylands plan för ordnande av social-, hälso- och sjukvård för 2022-2026, vilken kommunerna i Östra Nyland önskar att man utnyttjar vid upprättande av organiseringsavtalet för HUS. Planen stödjer samarbete mellan områdets kommuner särskilt vid gränssnittet för tjänsterna inom specialiserad sjukvård.

Vidare behandlas uppdatering av Lovisa stads och Lappträsk kommuns serviceavtal för social- och sjukvårdstjänster. Avtalet uppdateras årligen.

Grundtrygghetsnämndens föredragningslista 18.11.2021