Poikkeamislupa pientaloille Strömforsin ruukkiin elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnassa 16.6.2022

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan kokouksessa 16.6.2022 käsittelyssä ovat muun muassa talvikunnossapidon kilpailutus sekä poikkeamislupa minimökkialueelle Strömforsin ruukkiin. Lisäksi ehdotuksena on, että ympäristönsuojelusihteerin nimike muutetaan ympäristöpäälliköksi ja että Panimonrinteen ruotsinkielinen nimi muutetaan Bryggarebrinkenistä Bryggeribrinkeniksi.

Poikkeamislupa pientaloille Strömforsin ruukkiin

Korttelin 100 kiinteistönomistaja hakee poikkeamista asemakaavan rivitalojen- ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen (AR) rakennustavasta. Kortteliin halutaan rakentaa yhteensä 17 pientä yksikerroksista erillispientaloa sekä yhteiskäyttöinen saunarakennus ja yhteiskäyttöinen varastorakennus. Alue rajautuu Norrahaantien ja Norrahaankujan katualueisiin sekä etelä- ja itäosiltaan puistoalueeseen.

Talvikunnossapidon kilpailutus

Loviisan kaupungilla on kunnossapidettäviä asemakaavakatuja noin 100 kilometriä ja kevyenliikenteenväyliä noin 20 kilometriä kymmenessä eri taajamassa. Talvikunnossapidon sopimuskausi päättyi keväällä 2022. Seuraavan sopimuskauden tarjouskilpailua valmistellaan. Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta keskustelee kokouksessa talvikunnossapidon tarjouskilpailusta ja päättää, aloitetaanko talvikunnossapidon kilpailutus heinäkuussa 2022.

Ympäristönsuojelusihteerin nimike

Hallintosäännön muutoksen yhteydessä todettiin, että ympäristönsuojelusihteerin nimike ei kerro kyllin hyvin nimikkeen toimivallasta osaston päällikkönä. Nimike ei myöskään ole linjassa elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen muiden osastojen nimikkeistön kanssa. Ympäristönsuojelusihteeri toimii osaston päällikkönä. Jotta nimike kuvaisi paremmin viran sisältöä ja olisi linjassa elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen muiden osastojen kanssa, tulisi ympäristönsuojelusihteerin nimike muuttaa ympäristöpäälliköksi.

Panimonrinteen ruotsinkielisen nimen muutos

Panimonrinteen asukkaalta on tullut huomautus epäjohdonmukaisesta käännöksestä kadun nimessä. Nimi on voimassa olevassa asemakaavassa suomeksi Panimonrinne ja ruotsiksi Bryggarebrinken. Panimo on ruotsiksi ”bryggeri”. Oikeampi nimi ruotsiksi olisi täten Bryggeribrinken ja valmistelijan ehdotuksena on nyt muuttaa kadun nimeä.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan esityslista 16.6.2022