Ansökan om undantagslov för småhus i Strömfors bruk i näringslivs- och infrastrukturnämnden 16.6.2022

På näringslivs- och infrastrukturnämndens möte 16.6.2022 behandlas bland annat konkurrensutsättningen av vinterunderhåll samt en ansökan om undantagslov för småhus i Strömfors bruk. Förslagen att ändra miljövårdssekreterarens yrkesbeteckning till miljöchef och att ändra namnet på Bryggarebrinken till Bryggeribrinken behandlas också.

Undantagslov för småstugor i Strömfors bruk

Fastighetsägaren för kvarter 100 ansöker om undantag från byggnadssättet i kvartersområdet. Istället för radhus och andra kopplade bostadshus i den nuvarande detaljplanen ansöker sökanden om undantag för att bygga 17 små fristående småhus med en våning samt en bastubyggnad och förrådsbyggnad för gemensamt bruk i kvarteret. Området gränsar till Norrahagavägens och Norrahagagränds gatuområde och dess södra och östra delar till ett parkområde.

Konkurrensutsättningen av vinterunderhåll

Lovisa stad har cirka 100 kilometer detaljplanegator och cirka 20 kilometer lättrafikleder att underhålla i tio olika tätorter. Avtalsperioden för vinterunderhållet gick ut våren 2022. Anbudsförfarandet för nästa avtalsperiod håller på att förberedas. Näringslivs- och infrastrukturnämnden diskuterar anbudsförfarandet för vinterunderhåll och huruvida man kan inleda konkurrensutsättningen av vinterunderhåll i juli 2022.

Miljövårdssekreterarens yrkesbeteckning

I samband med uppdateringen av förvaltningsstadgan konstaterades att yrkesbeteckningen miljövårdssekreterare inte berättar tillräckligt bra om miljövårdssekreterarens befogenhet som chef för avdelningen. Beteckningen följer inte heller samma mönster som yrkesbeteckningarna för de övriga avdelningarna i centralen för näringsliv och infrastruktur. Miljövårdssekreteraren är chefen för avdelningen. För att yrkesbeteckningen beskriver bättre tjänstens innehåll och följer samma mönster som de övriga avdelningarna i centralen för näringsliv och infrastruktur, föreslås yrkesbeteckningen miljövårdssekreterare ändras till miljöchef.

Bryggarebrinken eller Bryggeribrinken?

En invånare på Bryggeribrinken har lämnat in en anmärkning om en inkonsekvent översättning i namnet på en gata. I gällande detaljplan heter gatan på finska Panimonrinne och på svenska Bryggarebrinken. “Panimo” är på svenska bryggeri. Sålunda skulle gatans korrekta namn vara Bryggeribrinken. Färslaget till beslut är nu att ändra gatans namn enligt detta förelag.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens föredragningslista 16.6.2022