Puiden päivä – Puut vetivät puoleensa salintäydeltä kuulijoita Loviisassa

Kuvassa infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos (vas), maisema-arkkitehti Anne Rihtniemi-Rauh ja arboristi Sami Kiema

”Meillä on hieno mahdollisuus oppia miten kehittää kaupungin vihreää infrastruktuuria”, sanoi infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos tilaisuutta avatessaan.

Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurikeskus järjesti vihreää infrastruktuuria koskevan tiedotus- ja koulutustilaisuuden Seurahuoneella.

Puiden merkitys kaupunkikuvassa kiinnosti useita kymmeniä kaupunkilaisia. Vihreä infrastruktuuri lisää kaupunkialueiden ilmastokestävyyttä ja auttaa kaupunkeja sopeutumaan muuttuvan ilmaston ja luontokadon haasteisiin.

”Puiden yleinen elinvoiman heikkeneminen, lahottajat, taudit sekä tuholaiset ovat seurausta puiden huomiotta jättämisestä ja niiden huonosta kohtelusta”, toteaa arboristi Sami Kiema. 

Asiantuntijoiden mukaan on tärkeää vaalia puita ja monimuotoisuutta myös kaupunkikuvassa, vaikka tiivistyvä kaupunkirakenne, juuristolta tilaa vievä kunnallistekniikka sekä yleistyvät sään ääri-ilmiöt asettavat haasteita puiden menestymiselle rakennetussa ympäristössä. Puun nilkkaan osuva kaivuutyö vahingoittaa puuta. Siksi on tärkeää yhdistää voimat eri yksiköiden välillä kaupunkisuunnittelussa, jotta ne tukisivat toisiaan eivätkä puut saisi enää kolhuja.

Puut, puistot ja puutarhat ovat osa kulttuuriympäristöä. Usein huomio keskittyy kuitenkin rakennuksiin ja puut, puistot sekä puutarhat unohtuu, vaikka ne kertovat omaa tarinaa menneisyydestä. Tutkimusten mukaan puilla on myös tunteellista merkitystä. Puihin tunnetaan sisaruutta, ne ovat henkinen tuki ja niihin nivoutuu monia lapsuuden kokemuksia sekä sukujen historiaa. Puun energiaa, henkeä ja viisautta arvostetaan.

Puut tuottavat ekosysteemipalveluita ja antavat kauneutta kaupunkiympäristöön. Puilla voidaan myös viestiä ja vaikuttaa voimakkaasti kaupunkikuvaan. Puut luovat tunnelmaa ja kertovat historiaa.

”Rakastan puita – vanhoja puita ja tulevaisuuden puita. Arvot ja arvokkaan säilyttäminen on tärkeää. Elämän suojelu on rakentamisen ja hoidon taitolaji”, luonnehtii maisema-arkkitehti Anne Rihtniemi-Rauh.

Loviisan kaupunki
Mona Bäckman
kaupunginpuutarhuri
puh. 0440 555 468