Rakennus- ja ympäristölautakunnan katselmuskierros Koskenkylään ja Pernajan alueelle

Jatkamme Loviisan taajamien julkisivukatselmuksia 18.9.2023 ja nyt vuorossa on Koskenkylä. Reittimme kulkee tien 170 ja Pernajantien kautta. Huomiota kiinnitetään luvattomaan rakentamiseen, epäasialliseen varastointiin ja rakennusten heikkoon kuntoon. Ympäristönsuojelun kannalta huomioidaan lisäksi jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa haittaa ympäristölle, esimerkiksi roskaantuminen tai ympäristönpilaantumisen vaara.

Kaupungin rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun puolesta toivotaankin nyt kaikkien kiinteistöjen haltijoiden kunnostautuvan ja laittavan nurkat kuntoon ennen katselmuskierrosta. Kyse on usein myös turvallisuudesta. Teollisuusalueella toivotaan varastoinnin järjestämistä ja hylätyn tavaran eli jätteen poiskuljettamista.

Katselmuskierroksella listattavien kohteiden haltijat tulevat myöhemmin saamaan kirjeen, jossa kerrotaan mihin toimenpiteisiin heidän tulee ryhtyä. Huomautuksen saaneet kohteet tullaan tarkastamaan keväällä 2024. Mikäli kiinteistönhaltija ei ole ryhtynyt edellytettyihin toimenpiteisiin, asia viedään rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn uhkasakkomenettelyn määräämiseksi ja asian kuntoon saattamiseksi.

Loviisan kaupunki

Veera Männikkö
ympäristövalvoja
p. 040 843 7367