Byggnads- och miljönämndens tillsynsrundtur i Forsby och Pernå

Vi fortsätter med fasadtillsynerna i tätorterna i Lovisa och nu 18.9.2023 står Forsby i tur. Vår rutt går via väg 170 och Pernåvägen. Vi fäster avseende vid olovligt byggande, osaklig lagring och byggnader som är i dåligt skick. Med tanke på miljövården beaktas dessutom sådan negativ miljöpåverkan som orsakas av avfall och avfallshantering, till exempel nedskräpning eller fara för miljöförstöring.

Stadens byggnadstillsyn och miljövård önskar nu att alla fastighetsinnehavare sätter platserna i skick innan tillsynsrundturen. Ofta rör det sig även om säkerhet. Byggnads- och miljönämnden önskar se att lagringen på industriområdet ordnas korrekt och att övergivet gods, det vill säga avfall, transporteras bort.

Innehavarna av de fastigheter som listas under tillsynsrundturen kommer senare att få ett brev i vilket det anges vilka åtgärder fastighetsinnehavarna ska vidta. De fastigheter som fått en anmärkning kommer att inspekteras våren 2024. Om fastighetsinnehavaren inte har vidtagit de åtgärder som krävs kommer ärendet att behandlas av byggnads- och miljönämnden i syfte att inleda ett vitesförfarande och åtgärda ärendet.

Lovisa stad

Veera Männikkö
miljöövervakare
tfn 040 843 73 67