Rakennus- ja ympäristölautakunnan katselmuskierros Tesjoelle

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta jatkaa Loviisan taajamien julkisivukatselmuksia 5.10.2022 ja nyt vuorossa on Tesjoki. Huomiota kiinnitetään luvattomaan rakentamiseen, epäasialliseen varastointiin ja rakennusten heikkoon kuntoon. Ympäristönsuojelun kannalta huomioidaan lisäksi jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa haittaa ympäristölle, esimerkiksi roskaantuminen tai ympäristön pilaantumisen vaara.

Kaupungin rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun puolesta toivotaankin nyt kaikkien kiinteistöjen haltijoiden ryhdistäytyvän ja laittavan nurkat kuntoon ennen katselmuskierrosta. Kyse on usein myös turvallisuudesta. Myös teollisuusalueella toivotaan varastoinnin järjestämistä ja hylätyn tavaran eli jätteen poiskuljettamista.

Katselmuskierroksella listattavien kohteiden haltijat tulevat myöhemmin saamaan kirjeen, jossa kerrotaan, mihin toimenpiteisiin heidän tulee ryhtyä. Huomautuksen saaneet kohteet tullaan tarkastamaan keväällä 2023. Mikäli kiinteistönhaltija ei ole ryhtynyt edellytettyihin toimenpiteisiin, asia viedään rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn uhkasakkomenettelyn määräämiseksi ja asian kuntoon saattamiseksi.

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa ympäristövalvoja Veera Männikkö, puh. 040 843 7367

Kuvat: Huonokuntoinen rakennus ja epäasiallinen varastointi.