Byggnads- och miljönämndens tillsynsrundtur i Tessjö

Lovisa stads byggnads- och miljönämnd fortsätter med fasadtillsynerna i tätorterna i Lovisa och nu 5.10.2022 står Tessjö i tur. Nämnden ägnar uppmärksamhet vid olovligt byggande, osaklig lagring och byggnader som är i dåligt skick. Ur miljövårdens synvinkel beaktas det dessutom olägenhet som avfall och avfallshantering medför miljön, till exempel nedskräpning eller fara för miljöförstöring.

Från stadens byggnadstillsyn och miljövårdens sida önskar man nu att alla fastighetsinnehavare tar sig i kragen och sätter platserna i skick innan tillsynsrundturen. Ofta rör det sig även om säkerhet. Byggnads- och miljönämnden önskar även se att lagringen på industriområdet ordnas korrekt och övergivna gods, det vill säga avfall, transporteras bort.

Innehavarna av fastigheterna som listas under tillsynsrundturen kommer senare att få ett brev, i vilket det berättas vilka åtgärder de ska vidta. Fastigheterna som fått en anmärkning kommer att inspekteras våren 2023. Om fastighetsinnehavaren inte har vidtagit de krävda åtgärderna, förs ärendet till byggnads- och miljönämndens behandling för inledande av vitesförfarande och för att få ärendet ställt i ordning.

På eventuella frågor svarar miljöövervakare Veera Männikkö, tfn 040 843 7367

Bilder: Byggnad i dåligt skick och osaklig lagring.