Rakennusjärjestyksen muutos edistää aurinkopaneelien asentamista Loviisassa

Kuva: Jarmo Welling

Loviisan kaupunki on ottanut merkittävän askeleen kohti kestävämpää tulevaisuutta muuttamalla rakennusjärjestystä aurinkopaneelien asentamisen helpottamiseksi asemakaava-alueella. Muutos astui voimaan jo 28. joulukuuta 2022, ja se on saanut laajaa kiitosta ja vauhdittanut aurinkopaneelien asennusta Loviisan alueella. Rakennusjärjestyksen muutoksesta on kerrottu myös Suomen ympäristökeskuksen Kestävyysloikka-tietopankissa.

Aurinkopaneelien asentamista koskeva vaatimus toimenpideluvasta on nyt sama sekä asemakaava-alueen sisällä että sen ulkopuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennuksiin asennettavat aurinkokeräinjärjestelmät eivät tarvitse toimenpidelupaa, mikäli ne eivät ole kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavia, tai jos rakennuksia ei ole asemakaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Veli-Matti Mettinen kertoo: ”Idea aloitteen tekemiseen tuli kuntalaisilta, jotka kokivat toimenpideluvan hankalaksi ja aurinkopaneelien asentamista hidastavaksi. Muutos on selvästi vastannut tarpeisiin ja on tukenut kaupungin tavoitetta edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa.”

Muutos innostaa omakotialueilla ja maatiloilla

Alan yritysten mukaan aurinkopaneelien asennus on vauhdittunut merkittävästi rakennusjärjestyksen muutoksen jälkeen. Loviisassa ei ole vielä tarkkoja lukumääriä asennetuista paneeleista, mutta omakotitaloalueilla ympäri kaupunkia on havaittu vilkasta toimintaa. Myös maatilat ovat investoineet aurinkoenergiaan entistä enemmän.

Rakennusjärjestyksen muutos on hyödyttänyt sekä kiinteistöjen omistajia että alan toimijoita. Muutos on tehostanut lupaprosessia ja vähentänyt byrokratiaa, mikä on helpottanut sekä asennuttamista että yritysten toimintaa alueella.

Jarmo Welling, loviisalainen, joka oli merkittävästi vaikuttamassa muutoksen aikaansaamiseen, toteaa: ”Muutoksen myötä loviisalaisilla oli paremmat mahdollisuudet toimia kannustuksen mukaisesti, kun Suomen hallitus kannusti kansalaisia hankkimaan aurinkopaneeleja ja säästämään energiaa.”

Aurinkopaneelit ovat yksi askel eteenpäin kohti kestävämpää tulevaisuutta

Kuva: Toni Sepperi

Ruukissa asuva Toni Sepperi on asentanut talonsa katolle aurinkopaneelit jo vuonna 2020. Sepperi on ollut tyytyväinen ratkaisuun. “Aurinkopaneelit on hyvä ja huoltovapaa tapa tuottaa sähköä omaan käyttöön. Aurinkopaneeleista saa tehokkaasti lähes kaiken hyödyn irti erityisesti kevään aurinkoisilla keleillä, kun ulkona on vielä kylmä ja talon lämmittämiseen kuluu energiaa. Kesällä aurinkopaneelien hyödyn ohjaamista itselleen pystyy tehostamaan omistamalla sähköauton, johon kesällä syntyvää ylituotantoa on mahdollista ohjata sähkön myymisen sijaan”, Sepperi toteaa.

Artikkeli

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus