Rakennusvalvonnan taksat rakennus – ja ympäristölautakunnassa 4.11.2021

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 4.11. käsitellään muun muassa rakennusvalvonnan maksuja, Vesistötalkkarihankkeeseen osallistumisen jatkoa sekä Soilfood Oy:n ympäristölupahakemusta liittyen metsäteollisuuden sekalietteen aumakompostointiin Flokomintien varrella.

Loviisan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut ovat huomattavasti vertailukuntien (Kouvola, Sipoo, Porvoo, Askola, Myrskylä, Pornainen ja Pukkila) taksojen alapuolella, koska taksaa ei ole päivitetty vuoden 2012 jälkeen. Lupa- ja valvontamaksuja esitetään korotettavan 1.12.2021 siten, että ne vastaavat vähintään vertailukuntien keskiarvotasoa.

Kokouksessa päätetään lisäksi, osallistuuko kaupunki myös vuosina 2022–2025 Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:n Vesistötalkkarihankkeeseen. Vesistötalkkarihanke on toiminut hankealueen vesistöjen tilan, virkistyskäytön, ympäristökasvatuksen, luonnon monimuotoisuuden ja kalatalouden edistäjänä.

Kokouksessa otetaan myös kantaa Soilfood Oy:n ympäristölupahakemukseen metsäteollisuuden sekalietteen aumakompostointiin Soilfood Oy:n kompostointikentällä, joka sijaitsee Flokomintien varrella, moottoritien itäisen liittymän läheisyydessä, Loviisassa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslista 4.11.2021