Rottia liikkeellä Loviisassa – Näin hävität ne!

Useampia rottahavaintoja on tehty muun muassa Loviisan Alakaupungin alueella ja Isnäsissä Karhutien alueella loppusyksyn 2022 aikana.

Tässä muutamia ohjeita, jos rottia näkyy pihalla tai rotan rapinaa kuuluu seinissä. Tuholaistorjunnan ammattilaisen puoleen on syytä kääntyä, jos rottia näkyy useampia ja varmistettuja pesäpaikkoja on lähistöllä. Kiinteistönomistaja vastaa itse rottien torjunnasta.

Jätteiden keräyspaikat aina ensin kuntoon

Tarkista, että omat jätteenkeräysastiasi ovat kunnossa, ja ettei esimerkiksi pihan lehtikompostorista ole tullut rottien piilo- tai pesäpaikka.

Kiinteistön jätehuolto tulee järjestää siten, etteivät eläimet pääse jäteastiaan tai biojätekompostoriin. Jäteastioiden tulee olla siistejä, ehjiä ja niiden kannet tulee aina olla suljettuina. Kannattaa myös tarkistaa, että jäteastian pohjassa mahdollisesti oleva tulppa on kiinni.

Lehtikompostori voi olla rotan piilopaikka

Rotta suosii kosteita, maan tasolla olevia paikkoja, joihin se voi helposti kaivaa maanalaisia käytäviä. Lehtikompostori on juuri tällainen paikka. Myös erilaiset lauta- ja romukasat tarjoavat hyvän suojan rottapoikueille, joten ne kannattaa siivota pois.

Puutarhajätteet voi jatkossakin kompostoida omalla pihalla, mutta lehtikompostin hoitamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Lehtikomposti on säännöllisesti käännettävä eli möyhittävä, jotta prosessi saa happea ja maatuminen etenee. Jos kompostissa näkyy rottien jälkiä, kannattaa kehikko tyhjentää pohjaan asti.

Biojätekompostorin on aina oltava lämpöeristetty ja haittaeläimiltä suojattu. Myös biojätteiden jälkikompostointi on hyvä suorittaa haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa.

Puutarha- tai muuta biojätettä ei saa kipata metsiin tai puistoalueille. Tämä on jätelain roskaamiskiellon vastaista, ja puutarhajätekasat toimivat sielläkin rottien piilo- tai pesäpaikkoina ja biojäte ravinnon lähteenä. Esimerkiksi Isnäsin Karhutien alueen lisääntyneet rottahavainnot voivat liittyä läheiselle metsäalueelle kipattuun melko suureen määrään kalanperkuujätettä.

Lintujen ruokinta houkuttelee jyrsijöitä

Talven tullessa on lintujen ruokintaan kiinnitettävä huomiota, varsinkin jos alueella on näkynyt rottia. Jyvät houkuttelevat kaikenlaisia jyrsijöitä lintujen ruokintapaikan tuntumaan. Jos lintuja kuitenkin haluaa ruokkia, talipallot tai vastaavat ovat tällöin parempi vaihtoehto.

Linnunruoka tulee säilyttää täysin tiiviissä ja materiaaliltaan jyrsijöille turvallisissa varastointiastioissa. Kannellinen peltisanko on hyvä. Myös kotieläinten kuten kanojen, hamstereiden ja kanien ruokavarastot kannattaa säilyttää niin, etteivät rotat tai muut jyrsijät niistä kiinnostu.

Rottien hävittäminen on kiinteistön omistajan vastuulla

Rotat aiheuttavat vahinkoa saastuttamalla elintarvikkeita, levittämällä tarttuvia tauteja ja tuhoamalla rakenteita sekä laitteita. Rottahavainnoista on syytä ilmoittaa tontin omistajalle tai isännöitsijälle. Omakotialueella ongelmasta kannattaa keskustella naapurien kanssa ja ryhtyä torjuntatoimiin samanaikaisesti.

Rottia voidaan hävittää loukuttamalla tai myrkyttämällä. Hävittäminen tulee tehdä samaan aikaan muiden torjuntatoimenpiteiden kanssa. Loukkuja sijoitettaessa tulee varmistua siitä, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille, kotieläimille eikä luonnonvaraisille eläimille. Loukut tulee tarkastaa päivittäin. Kuolleet rotat voi hävittää sekajätteen mukana.

Laajemmassa rottaongelmassa suositellaan kääntymistä tuholaistorjunnan ammattilaisen puoleen. Myrkkysyöttejä ei ole enää yleisessä myynnissä, joten niiden käyttämiseen tarvitaan aina ammattilaisen apua.

Olethan muistanut ilmoittaa kompostoinnista?

Elintarvikejätteiden kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus Uudenmaan jätehuoltoviranomaisen verkkosivustolla.

Lisätietoja

Loviisan kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Maud Östman, puh. 0440 555 413, maud.ostman@loviisa.fi.