Runsaat 300 vastasi taideohjelman asukaskyselyyn

Loviisaan on tekeillä taideohjelma, jonka avulla pyritään löytämään uusia tapoja tuoda kulttuuria, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä osaksi loviisalaisten arkea. Tavoitteena on lisäksi kohottaa asuin- ja elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä sekä tunnistaa Loviisan alueelle kulttuurihistoriallisesti merkitykselliset osa-alueet.

Ohjelmaa varten on kuultu asukkaiden näkemyksiä ja monipuolisia toiveita julkisesta, eri puolille Loviisaa sijoitettavasta taiteesta. Kysely oli avoinna 14.10.–4.12.2022. Kysely toteutettiin karttapohjaisella kyselyllä, jotta jokaisella vastaajalla oli mahdollisuus myös nähdä mitä muut vastaajat ovat toivoneet. Yksittäistä paikkaa ei ollut välttämätöntä merkitä, vaan kyselyyn pystyi jättämään myös jonkin yleisemmän paikkaan sitomattoman ehdotuksen tai ajatuksen.

Ehdotuksia ja ajatuksia saatiin reilut 300, joista suurin osa sijoittui Loviisan keskustan alueelle, mutta myös Strömforsin ruukin ja Koskenkylän alueilla oli aktiivisia vastaajia. Ehdotuksia saatiin myös muille alueille Isnäsistä aina Saaristotien päähän saakka.

– Vastauksia saatiin kiitettävästi huolimatta uudenlaisesta ja ehkä hieman hankalammasta kyselyohjelmasta. Taideohjelmatyöryhmä haluaakin kiittää asukkaita aktiivisuudesta, sanoo kulttuurituottaja Päivi Karppi.

Ehdotusten joukossa oli hyvin monenlaisia teoksia ja asioita – pieniä asioita päiväkotien yhteyteen ja näyttäviä muistomerkkejä ansioituneille henkilöille. Lisäksi toivottiin muun muassa valotapahtumia, muraaleja ja selfien kuvauspaikkoja.

– Ehdotuksissa oli myös pieni ”taideyllätys” hiihtoladun varteen, mikä on hyvä esimerkki siitä, miten taidetta voi olla myös siellä missä sitä ei perinteisesti ole, kertoo kulttuurituottaja Päivi Karppi.

Tulossa työpajoja ja taidekävelyitä

Tässäkin kyselyssä julkisella taiteella viitataan taiteeseen, joka sijaitsee julkisella tai puolijulkisella paikalla, joko ulkona tai sisällä: esimerkiksi veistoksiin, valo- ja äänitaiteeseen, esityksellisiin tapahtumiin tai kaupunkirakenteisiin integroitavaan taiteeseen kuten seinämaalaukset, liikenneympyrät ja bussipysäkit, jotka ovat koettavissa julkisessa kaupunkitilassa pääsymaksutta. Esimerkiksi koulut, päiväkodit ja terveyskeskukset ovat sopivia tiloja julkiselle taiteelle.

– Kysely oli vain yksi tapa kuulla asukkaita, ja se toimii pohjana taideohjelman osallisuutta lisäävään osioon. Ehdotuksia tullaan lähiaikoina käymään tarkemmin läpi, ja niiden seasta poimitaan ensimmäisenä helposti toteutettavat asiat, joita voi toteuttaa hyvinkin kevyesti osana muuta kulttuuri- ja taidetoimintaa – joko sellaisenaan tai ideaa edelleen yhdessä jalostaen.

Kevään 2023 aikana järjestetään taidekävelyitä ja työpajoja, joissa voi esittää toiveita ja ideoita alueittain vielä tarkemmin. Asukkaat voivat myös vaikuttaa siihen, mitä ehdotuksia lähdetään ensimmäisenä edistämään. Osa ehdotuksista vaatii pidempää suunnittelu- ja valmistelutyötä sekä laajempaa rahoituspohjaa, joille on tarkoitus taideohjelmatyössä luoda toimintamalli.

– Ymmärrettävästi kaikkia 300 ehdotusta ei ole mahdollisuutta käytännössä toteuttaa – ja osa niistä oli keskenään samanlaisia. Kaikki ehdotukset kuitenkin tallennetaan, niitä käsitellään tulevissa työpajoissa ja aina taideohjelman päivitysten yhteydessä. Ja mikäli joltain jäi oma loistoidea vielä jakamatta, voi sen lähettää sähköpostitse osoitteeseen kulttuuri@loviisa.fi ja se lisätään ehdotusten joukkoon, Päivi Karppi kehottaa.

Kuva: Kuvakaappaus kyselyn tuloksista Loviisan kartalla.